Taustakuva

Bildkonst

Med hjälp av bildkonstens upplevelser känner jag, att jag kan gestalta världen mångsidigare.

- Eeva

© Antti Luostarinen / Hahmo
Senast ändrad: 02.09.2016

Statspriser

Grunderna för beviljan av statspris

Priset kan beviljas åt en konstutövare eller en arbetsgrupp bestående av två eller flera konstutövare som en erkänsla för förtjänstfullt arbete eller prestation som fullbordats under de tre senaste åren inom ifrågavarande konstart.

Priset kan även beviljas åt en konstutövare för en långvarig och förtjänstfull verksamhet för att främja konstarten i fråga. Därutöver kan priset även beviljas åt en förening eller annan sammanslutning som är verksam inom konstarten.

Senast ändrad: 03.07.2019

Statspriser

Statspris till 13 meriterade konstnärer och konstsammanslutningar

Statens konstkommissioner har tilldelat statspriserna 2021 till meriterade konstnärer, arbetsgrupper och konstsammanslutningar.

Läs mer

Statspris till 14 meriterade konstnärer och konstsammanslutningar

Statens konstkommissioner har fördelat statspriserna 2020 till meriterade konstnärer och konstsammanslutningar.

Läs mer

Statspris till 14 meriterade konstnärer

Statens konstkommissioner har beviljat statspriser för arkitektur, barnkultur, bildkonst, filmkonst, formgivning, fotokonst, litteratur, mediekonst, multikonst, musik samt scenkonst. Statspriset...

Läs mer

Statspris till 16 konstnärer

Statens konstkommissioner har beviljat statspriser i arkitektur, bildkonst, filmkonst, formgivning, fotokonst, litteratur, mediekonst, multikonst, musik, scenkonst samt seriekonst. Varje statspris...

Läs mer

Statspriset i bildkonst gick till Jyrki Siukonen

Komissionen för visuell konst har beviljat statspriset i bildkonst till bildkonstnären Jyrki Siukonen. Priset delades ut av kulturminister Sampo Terho. Priset på 14 000 euro betalas ur Veikkaus...

Läs mer

Pauliina Turakka Purhonen fick statspriset i bildkonst

Priset som beviljas av statens visuella konstkomission delades ut av undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen. Priset på 13 500 euro betalas ur tipsmedel.

Läs mer

Statspriset för bildkonst till Vesa-Pekka Rannikko

Priset som beviljas av statens visuella konstkommission delades ut av undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen på onsdagen i Helsingfors. Priset på 13 500 euro betalas ur tipsmedel.

Läs mer

Annu Vertanen erhöll statspriset i bildkonst

Statens bildkonstkommission belönade bildkonstnären Annu Vertanen som är mästare på konstgrafiskt uttryck.

Läs mer

Pilvi Takala fick statspriset för bildkonst

Statspriset för bildkonst som beviljas av statens bildkonstkommission delades ut av kulturminister Paavo Arhinmäki i Ständerhuset den 1 november. Priset är 15 000 euro och det tilldelas ur...

Läs mer

Minister Arhinmäki delade ut statsprisen för film-, bild-, och fotokonst

Statens filmkonstkommission har beviljat statspriset för filmkonst 2012 till arbetsgruppen för dokumentärfilmen Kovasikajuttu: producenten Sami Jahnukainen, filmregissörerna Jukka Kärkkäinen och...

Läs mer

Stefan Wallin delade ut statsprisen för film-, bild-, och fotokonst

Statens filmkonstkommission har beviljat statspriset för filmkonst till filmregissören Saara Cantell och filmfotografen Marita Hällfors. Statens bildkonstkommission har beviljat statspriset för...

Läs mer

Statspriser 2008 till Matti Kassila, Kristiina Uusitalo, Arkkitehtityöhuone APRT och Elina Brotherus

Undervisningsministeriets överdirektör Riitta Kaivosoja överräckte statsprisen 2008 för filmkonst, bildkonst, byggnadskonst och fotokonst den 29 september i Helsingfors.

Läs mer

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 900
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer