Taustakuva

Bildkonst

Med hjälp av bildkonstens upplevelser känner jag, att jag kan gestalta världen mångsidigare.

- Eeva

© Antti Luostarinen / Hahmo
Senast ändrad: 02.09.2016

Att söka nu


Visningsstipendier för bildkonst

Utlysningskungörelse

Ansökningstid:

12.01.2021 - 01.02.2021
Ansökningstiden upphör på sista ansökningsdagen kl. 16:00.

Ansökningstiden upphör på sista ansökningsdagen kl. 16:00.
Stipendiet kan ansökas i e-tjänsten under ansökningstiden.
Centret för konstfrämjande förutsätter att sökande har läst utlysningen omsorgsfullt innan ansökan fylls i.

För vem

Visningsstipendierna för bildkonst är avsedda för professionella inom visuella konstarter, mediekonst och formgivning, vars verk kan visas offentligt. Stipendiet kan ges till konstnärer som bor eller har bott permanent i Finland.

Vem fattar beslut

Visningsstipendienämnden för bildkonst på föredragning.

För vad

Visningsstipendierna är avsedda för professionellt konstnärligt arbete.

Stipendier beviljas inte till sökande som

 • har fått ett visningsstipendium föregående år,
 • har statens eller annat arbetsstipendium för samma år,
 • har beviljats statens extra konstnärspension.

Stipendiebelopp

 • Stipendiet beviljas som ett sex månaders arbetsstipendium som ska användas under 2021.
 • Stipendieperioden kan börja tidigast 1.5.2021.
 • Stipendiebeloppet är cirka 11 400 euro.
 • Stipendiet innehåller en pensions- och olycksfallsförsäkringsandel enligt lagen om pension för lantbruksföretagare.

Beslutets motivering

Stipendienämnden bedömer alla ansökningar. Beslutet baserar sig på nämndens helhetsbedömning av ansökningarna. Besluten påverkas av bland annat sökandes tidigare konstnärliga verksamhet och arbetsplanen som ska täcka hela stipendieperioden. Vid jämförelsen av ansökningarna används följande grunder:

Sökandes tidigare konstnärliga meriter

 • Är sökande professionell?
 • Har sökande tidigare bevis över sin konstnärliga verksamhet?
 • Är sökande trovärdig inom sin konstart?

Arbetsplanens kvalitet

 • Är den konstnärliga idén i arbetsplanen tydlig och stark?
 • Är arbetet långsiktigt, välplanerat och genomförbart?
 • Inbegriper arbetsplanen professionell utveckling, nya idéer eller verksamhetssätt?

Vad ska bifogas

 • Obligatorisk bilaga är konstnärens meritförteckning.
 • Obligatorisk bilaga är minst en bild av ett nytt verk.
 • Du kan bifoga 1–5 bilder av verk som en PDF-fil (högst 4 Mb) till ansökan. Ange verkens namn, teknik, storlek och årtal. Filer som innehåller video eller annan rörlig bild kan inte bifogas som bilaga. Vi rekommenderar att du anger en länk till din webbplats.
 • En bilaga kan vara högst 4 Mb.
 • Bilagorna kan inte skickas via e-post.
 • Ansökningarna och bilagorna returneras inte.

Specialvillkor

Stipendiemottagarna ska

 • göra en skriftlig redovisning över stipendiets användning när stipendieperioden avslutats,
 • teckna en personlig pensions- och olycksfallsförsäkring. Försäkringen måste ansökas inom tre månader efter stipendieperiodens början. Ansökan lämnas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA. Närmare information finns på adressen www.mela.fi/sv/

Stipendiemottagare kan ha ett avlönat arbete under stipendieperioden.

Stipendium kan inte beviljas om

 • ansökan anländer för sent. Ansökningarna måste vara framme hos Taike senast kl. 16 den sista ansökningsdagen.
 • ansökan är bristfällig (nödvändiga uppgifter har inte inlämnats trots Taikes begäran om komplettering)
 • sökande inte inom utsatt har lämnat in en skriftlig redovisning över tidigare stipendier beviljade av Centret för konstfrämjande.

På besluten tillämpas lagen om vissa stipendier åt bildkonstnärer (115/1997), förordningen om nämnden för bildkonststipendier (828/2018), lagen (657/2012) och förordningen (727/2012) om Centret för konstfrämjande, statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003). Centret för konstfrämjande övervakar stipendiets användning och har rätt att vid behov kontrollera mottagarens ekonomi och verksamhet.

Ansökan

Logga in och fyll i ansökan på nätet

För att logga in behöver du bankkoder, mobilcertifikat eller personkort.

Anvisningar för e-tjänsten

Om du inte har möjlighet att lämna in ansökan via e-tjänsten, kontakta Taikes kundtjänst.

Meddelande om beslutet

Alla sökande meddelas om beslutet skriftligt fram till slutet av april. Du får ett meddelande per e-post när beslutet finns i e-tjänsten. Kontrollera också din skräppostkorg. Det är på ditt ansvar som sökande att följa e-postadressen som du har uppgett i ansökan. 

Ytterligare information

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi


Tillbaka

Bidrag till sammanslutningar


Bidrag för främjande av kulturell mångfald och antirasistisk verksamhet

Bidraget är avsett för sammanslutningar. Bidraget främjar delaktighet och deltagande i kultur samt interkulturell dialog.

Ansökningstid slutade: 02.11.2021

Bidrag för främjande av tillgänglighet, delaktighet och välfärd

Bidragen är avsedda för sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga. Bidragen främjar konstens och kulturens tillgänglighet och välfärdsinverkan och deltagande och delaktighet i konst och kultur.

Ansökningstid slutade: 02.11.2021

Festivalbidrag

Bidragen är avsedda för nationellt och regionalt betydelsefulla konst- och kulturfestivaler.

Ansökningstid slutade: 02.11.2021

Specialbidrag för barnkultur

Specialbidrag är avsedda för regionala sammanslutningar för projekt inom området barn- och ungdomskultur.

Ansökningstid slutade: 02.11.2021

Specialbidrag för kulturtidskrifter

Specialbidragen är avsedda för att förstärka kulturell och samhällelig mångfald samt mångsidig informationsspridning.

Ansökningstid slutade: 02.11.2021

Specialbidrag för sammanslutningar

Specialbidragen är avsedda för projekt inom olika konstarter som förverkligas av sammanslutningar som föreningar, stiftelser, kooperationer och företag.

Ansökningstid slutade: 02.11.2021

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsunderstöden är avsedda för att stöda kontinuerlig verksamhet av sammanslutningar inom olika konstarter som föreningar, stiftelser, kooperationer och företag.

Ansökningstid slutade: 02.11.2021

Specialbidrag för projekt som främjar konstens enprocentsprincip

Specialbidraget är avsett för sammanslutningar som anskaffar konst till sina byggnadsverk.

Ansökningstid slutade: 15.03.2021

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 900
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer