Taustakuva

Bildkonst

Med hjälp av bildkonstens upplevelser känner jag, att jag kan gestalta världen mångsidigare.

- Eeva

© Antti Luostarinen / Hahmo
Senast ändrad: 02.09.2016

Stipendienämnden för bildkonst

Bildkonstens stipendienämnd delar ut arbetsstipendier för en sexmånadersperiod åt professionella konstnärer vilkas arbeten kan visas offentligt. Stipendier kan ges åt professionella inom visuella konstarter, mediekonst och formgivning.

Undervisnings- och kulturministeriet utnämner nämndens medlemmar för en treårsperiod.

Stipendienämnden för bildkonst 2022−2024

Ordförande

Museidirektör Taina Myllyharju

Vice ordförande

FD, docent, forskare Martta Heikkilä
Ersättare biträdande kurator Ville-Matti Rautjoki

Medlemmar

Fotokonstnär Joel Karppanen
Ersättare fotokonstnär Ville-Matti Rautjoki

Producent, animationskonstnär Albert Laine
Ersättare bildkonstnär Hertta Kiiski

Skulptör Kalle Mustonen
Ersättare bildkonstnär Kaisu Koivisto

Bildkonstnär, grafikkonstnär Emma Peura
Ersättare formgivare, skulptör Kristian Venäläinen

Formgivare, kläddesigner & textildesigner Tuula Pöyhönen
Ersättare formgivare Tanja Sanila

Bildkonstnär Anna Ruth
Ersättare bildkonstnär Janne Laine

Bildkonstnär Joel Slotte
Ersättare bildkonstnär Paula Puoskari

Föredragande

Kirsi Väkiparta, specialsakkunnig

Rådgivning

Nelli Sahlman, planerare

Senast ändrad: 18.02.2022

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 900
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer