Taustakuva

Lappland

© Marja Helander
Senast ändrad: 02.07.2019

Konstkommission 

Lapplands konstkommision är ett av Centret för konstfrämjandes regionala expertorgan. Dess verksamhetsområde är landskapet Lappland.

Kommissionen beslutar om Taikes regionala stipendier och barnkulturstipendier till konstnärer verksamma inom regionen. Den delar årligen ut Lapplands konstpris. Därtill deltar kommissionen som expertorgan i Taikes strategiarbete och ger expertutlåtanden.

Konstrådet utnämner kommissionens medlemmar och ordförande för tvåårsperioder. Medlemmar i andra statliga eller regionala konstkommissioner eller externa experter kan också delta i den kollegiala bedömningen av stipendieansökningar.

Lapplands konstkommission 2021–2022

Ordförande

Katriina Pietilä-Juntura, museichef, Torneå

Medlemmar

Jouko Alapartanen, bildkonstnär, Torneå
Tittamari Marttinen, författare, Rovaniemi
Karoliina Paatos, fotokonstnär, Rovaniemi
Ilkka Puputti, musikpedagog, Rovaniemi
Samuel Valkepää, designer, Enare
Johanna Virsunen, skådespelare, Kemi
Merja Yli-Tepsa, musiklärare, Sodankylä

Föredragande

Arja-Liisa Räisänen, specialsakkunnig

Rådgivande

Antti Rundelin, planerare

Lapplands konstkommission 2019–2020

Ordförande

Katriina Pietilä-Juntura, museichef, Torneå

Vice ordförande

Jussi Siirilä, författare, Kemi

Medlemmar

Jouni Laiti, lektor, Enare
Kalle Lampela, bildkonstnär, Rovaniemi
Markku Moilanen, oboist, Rovaniemi
Karoliina Paatos, konstnär, Rovaniemi
Johanna Virsunen, skådespelare, Kemi
Merja Yli-Tepsa, musiker, Sodankylä

Senast ändrad: 04.10.2021

Kontakt

Rovaniemibyrån
Ruokasenkatu 2 A
96200  Rovaniemi
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Vår personal i Rovaniemi Senast ändrad: 02.07.2019