Taustakuva

Lappland

© Marja Helander
Senast ändrad: 02.07.2019

Konstkommission 

Lapplands konstkommision är ett av Centret för konstfrämjandes regionala expertorgan. Dess verksamhetsområde är landskapet Lappland.

Kommissionen beslutar om Taikes regionala stipendier och barnkulturstipendier till konstnärer verksamma inom regionen. Den delar årligen ut Lapplands konstpris. Därtill deltar kommissionen som expertorgan i Taikes strategiarbete och ger expertutlåtanden.

Konstrådet utnämner kommissionens medlemmar och ordförande för tvåårsperioder. Medlemmar i andra statliga eller regionala konstkommissioner eller externa experter kan också delta i den kollegiala bedömningen av stipendieansökningar.

Lapplands konstkommission 2019–20

Ordförande

Katriina Pietilä-Juntura, museichef, Torneå

Vice ordförande

Jussi Siirilä, författare, Kemi

Medlemmar

Jouni Laiti, lektor, Enare
Kalle Lampela, bildkonstnär, Rovaniemi
Markku Moilanen, oboist, Rovaniemi
Karoliina Paatos, konstnär, Rovaniemi
Johanna Virsunen, skådespelare, Kemi
Merja Yli-Tepsa, musiker, Sodankylä

Föredragande

Ulla Lassila, specialsakkunnig

Rådgivande

Olli Juntura, planerare

Senast ändrad: 05.07.2019

Kontakt

Rovaniemibyrån
Eteläranta 55
96300  Rovaniemi
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Vår personal i Rovaniemi Senast ändrad: 02.07.2019