Taustakuva

Multikonst

Konst befriar tankarna.

- Ulla

© Antti Luostarinen / Hahmo
Senast ändrad: 27.08.2016

Kommissionen för mångfald inom konst

Konstrådet utser kommissionens ordförande och medlemmar för en tvåårsperiod. När ansökningarna genomgår kollegial bedömning kan även expertisen hos de övriga statliga eller regionala konstkommissionernas medlemmar eller utomstående experter utnyttjas.

Kommissionen för mångfald inom konst 2019–20

Ordförande

Minna Henriksson, bildkonstnär, Helsingfors

Medlemmar

Pauliina Feodoroff, teaterregissör, Helsingfors
Petteri Ikonen, chef för utbildningsområde, Vanda
Maija Karhunen, dansare, Helsingfors
David Kozma, konstkandidat, Helsingfors
Miritza Lundberg, musikmagister Helsingfors
Mazdak Nassir, filmregissör, Helsingfors
Satu Miettinen, professor, Rovaniemi
Timo Tuhkanen, verksamhetsledare, Helsingfors
Nita Vera, fotokonstnär, Helsingfors

Föredragande

Kirsi Väkiparta, specialsakkunnig (multikonst)

Lea Halttunen, specialsakkunnig (mångfald inom konst)

Rådgivning

Silja Tuhkunen, planerare (multikonst, mångfald inom konst)

Senast ändrad: 27.08.2019

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 900
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer