Taustakuva

Formgivning

Form är nära.

- Juha

© Antti Luostarinen / Hahmo. Fotograferingsplats: Designmuseet.
Senast ändrad: 27.08.2016

Arkitektur- och formgivningskommissionen

Kommissionen är expertorgan inom arkitektur och formgivning.

För tillfället arbetar 32 formgivare som stipendiater. Av dem har 15 ett femårigt och 9 ett treårigt stipendium. De övriga har ett- eller halvårsstipendium. Från och med början av år 2012 inleder två formgivare en tioårig stipendieperiod.

Kommissionen delar årligen ut stipendier för formgivningsprojekt för ca 280 000 euro.

Kommissionen ger expertutlåtanden t.ex om extra konstnärspensioner och specialbidrag till sammanslutningar.

Konstrådet utser kommissionens ordförande och medlemmar för en tvåårsperiod. När ansökningarna genomgår kollegial bedömning kan även expertisen hos de övriga statliga eller regionala konstkommissionernas medlemmar eller utomstående experter utnyttjas.

Arkitektur- och formgivningskommissionen 2019–20

Ordförande

Kirsti Kovanen, arkitekt, S:t Michel

Medlemmar

Niina Kilpelä, arkitekt, Helsingfors
Kimmo Lintula, arkitekt, Helsingfors
Juuso Koponen, informationsdesigner, Helsingfors
Janne Pihlajaniemi, arkitekt, Uleåborg
Päivi Meuronen, inredningsarkitekt, Helsingfors
Inni Pärnänen, smyckeskonstnär, Helsingfors
Mariana Salgado, servicedesigner, Helsingfors
Markku Salo, formgivare, Notsjö
Tanja Sanila, formgivare, Enare

Föredragande

Lea Halttunen, specialsakkunnig

Rådgivning

Nelli Sahlman, planerare

Senast ändrad: 03.07.2019

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 900
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer