Taustakuva

Musik

Jag lyssnar gärna på snabb musik,
den gör mig glad.
Inget sorgset eller långsamt.

- Senja

© Antti Luostarinen / Hahmo
Senast ändrad: 01.09.2016

Musikkommissionen

Statens musikkommission delar årligen ut konstnärsstipendier för ca 1,4 miljoner euro. Ca 75 konstnärer arbetar årligen som stipendiater. Över hälften har ett fem- eller treårigt stipendium, resten har ett ettårigt eller ett halvårigt stipendium.

Kommissionen delar årligen ut stipendier och bidrag för ca 2,4 miljoner euro. Av summan stöds bland annat orkestrars, ensemblers och körers konsertverksamhet. Konstnärer får vanligen ett bidrag för att kunna köpa ett instrument, tonsätta eller konsertera.

Utöver detta delar kommissionen ut biblioteksstipendier åt konstnärer vars verk har publicerats som noter eller inspelningar eller vars föreställningar är inspelade. Stipendiet mottas årligen av ca 70-75 tonkonstnärer. 

Kommissionen väljer dessutom mottagaren av statens tonkonstpris och tar på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet ställning till bland annat de inhemska kulturevenemangens ansökningar.

Konstrådet utser kommissionens ordförande och medlemmar för en tvåårsperiod. När ansökningarna genomgår kollegial bedömning kan även expertisen hos de övriga statliga eller regionala konstkommissionernas medlemmar eller utomstående experter utnyttjas.

Musikkommissionen 2019–20

Ordförande

Kimmo Hakola, tonsättare, Helsingfors

Medlemmar

Tove Djupsjöbacka, FM, Helsingfors,
Jussi Kannaste, jazzmusiker, Helsingfors
Maija Kylkilahti, biträdande intendent, Lahtis
Mats Liljeroos, musikvetare, Lovisa
Riku Mattila, producent, Helsingfors
Anna Näkkäläjärvi-Länsman, musiker, Utsjoki
Markku Ollila, rektor, Björneborg
Eeva Rysä, musiker, Helsingfors

Föredragande

Hanna Susitaival, specialsakkunnig

Rådgivning

Ari Savolainen, planerare

Senast ändrad: 05.07.2019

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 900
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer