Taustakuva

Musik

Jag lyssnar gärna på snabb musik,
den gör mig glad.
Inget sorgset eller långsamt.

- Senja

© Antti Luostarinen / Hahmo
Senast ändrad: 01.09.2016

Statspriser

Grunderna för beviljan av statspris

Priset kan beviljas åt en konstutövare eller en arbetsgrupp bestående av två eller flera konstutövare som en erkänsla för förtjänstfullt arbete eller prestation som fullbordats under de tre senaste åren inom ifrågavarande konstart.

Priset kan även beviljas åt en konstutövare för en långvarig och förtjänstfull verksamhet för att främja konstarten i fråga. Därutöver kan priset även beviljas åt en förening eller annan sammanslutning som är verksam inom konstarten.

Senast ändrad: 03.07.2019

Statspriser

Statspris till 14 meriterade konstnärer

Statens konstkommissioner har beviljat statspriser för arkitektur, barnkultur, bildkonst, filmkonst, formgivning, fotokonst, litteratur, mediekonst, multikonst, musik samt scenkonst. Statspriset...

Läs mer

Statspris till 16 konstnärer

Statens konstkommissioner har beviljat statspriser i arkitektur, bildkonst, filmkonst, formgivning, fotokonst, litteratur, mediekonst, multikonst, musik, scenkonst samt seriekonst. Varje statspris...

Läs mer

Statspriset i musik till saksofonisten Eero Koivistoinen

Statens musikkommission har beviljat statspriset i musik till saksofonisten och kompositören Eero Koivistoinen. Priset delades ut av kulturminister Sampo Terho. Priset på 14 000 euro betalas ur...

Läs mer

Statspriset för musik går till kompositören Kalevi Aho

Priset som beviljas av statens musikkommission delades ut av undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen på torsdag i Helsingfors. Priset på 13 500 euro betalas ur tipsmedel.

Läs mer

Maarit Hurmerinta fick statspriset för musik

Priset som beviljas av statens musikkommission delades ut av undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen på torsdag i Helsingfors. Priset på 13 500 euro betalas ur tipsmedel.

Läs mer

Gosskör Cantores Minores erhöll statspris i musik

Statens musikkommission har beviljat statspris i musik för år 2014 till gosskören Cantores Minores. Priset på 15 000 euro delades ut av kultur- och bostadsminister Pia Viitanen på tisdagen i...

Läs mer

Meidän Festivaali erhöll statspriset för musik

Priset som beviljas av statens musikkommission delades ut av kulturminister Paavo Arhinmäki i statsrådets festvåning i Helsingfors den 19 november. Priset är 15 000 euro och det betalas av...

Läs mer

Statsprisen för konst till Heikki Salo, Piknik Frequency och Stödföreningen för samisk konst

Statsprisen för konst beviljas av Centralkommissionen för konst och delades ut på måndagen i Helsingfors. Statsprisen för konst gick i år till textförfattaren och tonsättaren Heikki Salo, Piknik...

Läs mer

Statspriset för tonkonst till Jukka Tiensuu

Statens tonkonstkommission har beviljat statspriset för tonkonst 2012 till kompositören Jukka Tiensuu. Priset på 15 000 euro överräcktes till Tiensuu på onsdagen i Helsingfors.

Läs mer

Statspriset för tonkonst till Jukkis Uotila

Statens tonkonstkommission har beviljat statspriset för tonkonst 2011 till jazzmusikern Jukkis Uotila. Priset på 15 000 euro överräcktes till Uotila på onsdagen i Helsingfors.

Läs mer

Liisa Pohjola får statspriset för tonkonst

Statens tonkonstkommission har beviljat statspriset för tonkonst 2010 på 15 000 euro till pianokonstnären Liisa Pohjola. Priset överräcktes av överdirektör Riitta Kaivosoja vid undervisnings- och...

Läs mer

Statsprisen för tonkonst till Junnu Aaltonen och Kalevi Kiviniemi

Statens tonkonstkommission har beviljat statspriset för tonkonst 2009 på 7 500 euro till saxofonisten, flöjtisten Juhani ”Junnu” Aaltonen och orgelkonstnären Kalevi Kiviniemi. Priserna överräcktes...

Läs mer

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 900
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer