Taustakuva

Birkaland

© Alexander Savin
Senast ändrad: 28.08.2016

Konstkommission 

Birkalands konstkommission är ett av Centret för konstfrämjandes regionala expertorgan. Dess verksamhetsområde är landskapet Birkaland.

Kommissionen beslutar om Taikes regionala stipendier och barnkulturstipendier till konstnärer verksamma inom regionen. Den delar årligen ut Birkalands konstpris. Därtill deltar kommissionen som expertorgan i Taikes strategiarbete och ger expertutlåtanden.

Konstrådet utnämner kommissionens medlemmar och ordförande för tvåårsperioder. Medlemmar i andra statliga eller regionala konstkommissioner eller externa experter kan också delta i den kollegiala bedömningen av stipendieansökningar.

Birkalands konstkommission 2021–2022

Ordförande

Taina Laaksonen, formgivare, designchef, Tammerfors

Medlemmar

Niina Hakalahti, författare, Tammerfors
Maija Hoisko, lektor i dans, Tammerfors
Minna Hokkanen, skådespelare, Tammerfors
Tapio Korjus, företagare inom musikbranschen, Tammerfors
Arto Koskinen, filmregissör,  manusförfattare, Tammerfors
Janne Laine, bildkonstnär, Tammerfors
Tuukka Peltonen, bildkonstnär, Virdois
Jouni Rissanen, körledare, Kangasala

Föredragande

Sari Ilmola, specialsakkunnig

Rådgivning

Tuija Nevajuuri, planerare

Birkalands konstkommission 2019–2020

Ordförande

Taina Laaksonen, formgivare, Tammerfors

Medlemmar

Anna Angervo, violinist, Vesilahti
Niina Hakalahti, författare, Tammerfors
Arto Koskinen, filmregissör, Tammerfors
Janne Laine, bildkonstnär, Tammerfors
Aino Louhi, illustratör, Tammerfors
Anna-Elina Lyytikäinen, skådespelare, Tammerfors
Tuukka Peltonen, bildkonstnär, Virdois
Miika Riekkinen, lektor i dans, Tammerfors

Senast ändrad: 15.10.2021

Kontakt

Tammeforsbyrån
Kulttuuritalo Laikku
Keskustori 4
33100  Tammerfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Vår personal i Tammerfors Senast ändrad: 02.07.2019