Taustakuva

Birkaland

© Alexander Savin
Senast ändrad: 28.08.2016

Att söka nu


Stipendier till privatpersoner


Coronastipendium för privatpersoner

Coronastipendierna är avsedda för professionella inom kreativa branscher samt kultur- och konstområdet vars arbetsmöjligheter och inkomster har minskat på grund av coronapandemin under tiden 13 mars–31 maj 2020.

Ansökningstid slutade: 15.05.2020

Mobilitetsstipendier

Från och med den 20.3.2020 kl. 12 avbryts ansökningen av mobilitetsstipendier tills vidare på grund av resebegräsningar. Ansökningar som inlämnats till Taike innan dess handläggs som vanligt. Taike informerar senare om en eventuell ny ansökningsomgång i slutet av året. .

Ansökningstid slutade: 20.03.2020

Konstnärsstipendier

Konstnärsstipendierna är avsedda för konstnärligt arbete i alla konstarter. Stipendiets längd varierar från ett halvt år till fem år.

Ansökningstid slutade: 31.03.2020

Regionala stipendier

Stipendiet är avsett för professionella konstnärer verksamma i regionen och/eller utav dem bildade arbetsgrupper. Projektstipendium kan även ansökas av enskild näringsidkare (firma).

Ansökningstid slutade: 13.03.2020

Biblioteksstipendier för författare och översättare

Biblioteksstipendierna är avsedda för författare och översättare för skapande litterärt arbete.

Ansökningstid slutade: 31.01.2020

Visningsstipendier för bildkonst

Visningsstipendierna för bildkonst är avsedda för professionella inom visuella konstarter, mediekonst och formgivning, vars verk kan visas offentligt.

Ansökningstid slutade: 31.01.2020

Projektstipendier

Projektstipendierna är avsedda för yrkeskonstnärer inom olika konstarter och konstjournalister för att förverkliga ett enskilt projekt.

Ansökningstid slutade: 14.11.2019

Stipendier för främjande av kulturell mångfald

Stipendierna är avsedda att förstärka verksamhetsförutsättningarna för konstnärer som har migrantbakgrund eller hör till en kulturell minoritet, samt att främja kulturell mångfald, interkulturell växelverkan och antirasistisk verksamhet med hjälp av konst.

Ansökningstid slutade: 14.11.2019

Bidrag till sammanslutningar


Bidrag för främjande av kulturell mångfald och antirasistisk verksamhet

Bidraget är avsett för sammanslutningar. Bidraget främjar delaktighet och deltagande i kultur samt interkulturell dialog.

Ansökningstid slutade: 31.10.2019

Bidrag för handikapporganisationers kulturverksamhet och främjande av kulturens tillgänglighet

Bidrag för handikapporganisationers kulturverksamhet och främjande av kulturens tillgänglighet

Ansökningstid slutade: 31.10.2019

Festivalbidrag

Bidragen är avsedda för nationellt och regionalt betydelsefulla konst- och kulturfestivaler.

Ansökningstid slutade: 31.10.2019

Residensbidrag

Bidragen är avsedda för verksamhet och utvecklingsprojekt av internationella konstnärsresidens i Finland.

Ansökningstid slutade: 31.10.2019

Specialbidrag för barnkultur

Specialbidrag är avsedda för regionala sammanslutningar för projekt inom området barn- och ungdomskultur.

Ansökningstid slutade: 31.10.2019

Specialbidrag för kulturtidskrifter

Specialbidragen är avsedda för att förstärka kulturell och samhällelig mångfald samt mångsidig informationsspridning.

Ansökningstid slutade: 31.10.2019

Specialbidrag inom området kulturens välfärdsinverkan

Specialbidrag till sammanslutningar inom området kulturens välfärdsinverkan är ämnade för att främja delaktighet, öka vardagliga kreativa funktioner och miljöer samt bidra till bättre hälsa i arbetslivet med hjälp av konst och kultur.

Ansökningstid slutade: 31.10.2019

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsunderstöden är avsedda för att stöda kontinuerlig verksamhet av sammanslutningar inom olika konstarter som föreningar, stiftelser, kooperationer och företag.

Ansökningstid slutade: 31.10.2019

Verksamhetsbidrag för sammanslutningar inom utövande konst

Bidragen är avsedda som stöd för den kontinuerliga verksamheten inom sammanslutningar, t.ex. föreningar, andelslag och företag, på scenkonstens område

Ansökningstid slutade: 31.10.2019

Kontakt

Tammeforsbyrån
Yliopistonkatu 38
33100  Tammerfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Vår personal i Tammerfors Senast ändrad: 02.07.2019