Taustakuva

Norra Österbotten och Kajanaland

© Matt Manneli
Senast ändrad: 02.10.2017

Konstkommission 

Norra Österbottens och Kajanalands konstkommission är ett av Centret för konstfrämjandets regionala expertorgan. Dess verksamhetsområden är Norra Österbottens och Kajanalands landskapsområden.

Kommissionen beslutar om Taikes regionala stipendier och barnkulturstipendier till konstnärer verksamma inom regionen. Den delar årligen ut Norra Österbottens och Kajanalands konstpris. Därtill deltar kommissionen som expertorgan i Taikes strategiarbete och ger expertutlåtanden.

Konstrådet utnämner kommissionens medlemmar och ordförande för tvåårsperioder. Medlemmar i andra statliga eller regionala konstkommissioner eller externa experter kan också delta i den kollegiala bedömningen av stipendieansökningar.

Norra Österbottens och Kajanalands konstkommission 2021-22

Ordförande

Marko Karvonen, koordinator, Kajana

Medlemmar

Jaakko Heikkinen, bildkonstnär, Suomussalmi
Mihkel Koldits, körledare, Uleåborg
Milla Korja, danslärare, Uleåborg
Essi Kummu, författare, Uleåborg
Joose Mikkonen, skådespelare, Uleåborg
Vesa Ranta, fotokonstnär, Uleåborg
Dimitra Sidiropuolou-Salo, musiker, Uleåborg
Elina Vieru, intendent, Uleåborg

Föredragande

Arja-Liisa Räisänen, specialsakkunnig

Rådgivande

Antti Rundelin, planerare

Norra Österbottens och Kajanalands konstkommission 2019–20

Ordförande

Petri Kauppinen, danskonstnär, koreograf, Uleåborg

Vice ordförande

Alla Räisänen, verksamhetsledare, Uleåborg

Medlemmar

Marko Karvonen, lektor, Kajana
Essi Kummu, författare, Uleåborg
Urho Kähkönen, bildkonstnär, Kuhmo
Tapio Lappalainen, tonsättare, Haapajärvi
Joose Mikkonen, skådespelare, Uleåborg
Elina Vieru, amanuens, Uleåborg
Maria Viitasaari, musiklärare, Uleåborg

Senast ändrad: 04.10.2021

Kontakt

Uleåborgsbyrån
Mannenkatu 6 B
90130  Uleåborg
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Vår personal i Uleåborg Senast ändrad: 02.07.2019