Taustakuva

Norra Savolax

© Olli Kekäläinen
Senast ändrad: 29.08.2016

Konstkommission 

Norra Savolax konstkommission är ett av Centret för konstfrämjandes regionala expertorgan. Dess verksamhetsområde är landskapet Norra Savolax.

Kommissionen beslutar om Taikes regionala stipendier och barnkulturstipendier till konstnärer verksamma inom regionen. Den delar årligen ut Norra Savolax konstpris. Därtill deltar kommissionen som expertorgan i Taikes strategiarbete och ger expertutlåtanden.

Konstrådet utnämner kommissionens medlemmar och ordförande för tvåårsperioder. Medlemmar i andra statliga eller regionala konstkommissioner eller externa experter kan också delta i den kollegiala bedömningen av stipendieansökningar.

Norra Savolax konstkommission 2019–20

Ordförande

Matti Kaarlejärvi, recitationskonstnär, Kuopio

Medlemmar

Taina Kontio, mediekonstnär, Kuopio
Leena Mäki-Patola, keramikkonstnär, Varkaus
Juha-Pekka Pohjalainen, MA, Jännevirta
Virpi Rautsiala-Savolainen, skådespelare, Kuopio
Eeri Pihlajakari, lärare i dans, Kuopio
Tuomas Untamala, lärare i cellospel, Kuopio

Föredragande

Hanna Susitaival, specialsakkunnig

Rådgivning

Tuija Kivilinna, planerare

 

Senast ändrad: 05.07.2019

Kontakt

Kuopiobyrån
Haapaniemenkatu 40 E 2
70110  Kuopio
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Vår personal i Kuopio Senast ändrad: 02.07.2019