Taustakuva

Illustration och seriekonst

En tecknad serie är mångsidig; narrativa och visuella element, trots detta utrymme för egna tolkningar.

- Niklas

© Antti Luostarinen / Hahmo
Senast ändrad: 27.08.2016

Komissionen för visuell konst

Kommissionen är expertorgan inom bildkonst, fotokonst, seriekonsten och illustrationskonsten.

Kommissionen stöder serie- och illustrationskonst genom att utdela stipendier och bidrag till konstarter årligen med ca 230 000 euro.

Kommissionen delar ut projektstipendier för enskilda projekt inom illustrations- och seriekonst samt bidrag åt organisationer inom fältet. Dessutom beviljar kommissionen biblioteksstipendier för illustratörer och seriekonstnärer med en publicerad produktion.

Åtta konstnärer arbetar för tillfället som konstnärsstipendiater.

Konstrådet utser kommissionens ordförande och medlemmar för en tvåårsperiod.

Kommissionen för visuell konst 2019–20

Ordförande

Erika Kallasmaa, illustratör, Esbo

Vice ordförande

Elina Försti, målare, Alajärvi

Medlemmar

Ahmed Al-Nawas, konstkurator, Helsingfors
Heli Hiltunen, bildkonstnär, Helsingfors
Maria Hirvi-Ijäs, forskare, Helsingfors
Nanna Hänninen, fotokonstnär, Kuopio
Ville Hänninen, kritiker, Helsingfors
Teija Isorättyä, skulptör, Esbo 
Harri Larjosto, mediekonstnär, Vanda
Vesa-Pekka Rannikko, bildkonstnär, Helsingfors
Kari Södö, bildkonstnär, Uleåborg
Paula Tella, bildkonstnär, Helsingfors

Föredragande

Henri Terho, specialsakkunnig

Rådgivning

Nelli Sahlman, planerare

Senast ändrad: 03.07.2019

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 900
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer