Taustakuva

Illustration och seriekonst

En tecknad serie är mångsidig; narrativa och visuella element, trots detta utrymme för egna tolkningar.

- Niklas

© Antti Luostarinen / Hahmo
Senast ändrad: 27.08.2016

Statspriser

Grunderna för beviljan av statspris

Priset kan beviljas åt en konstutövare eller en arbetsgrupp bestående av två eller flera konstutövare som en erkänsla för förtjänstfullt arbete eller prestation som fullbordats under de tre senaste åren inom ifrågavarande konstart.

Priset kan även beviljas åt en konstutövare för en långvarig och förtjänstfull verksamhet för att främja konstarten i fråga. Därutöver kan priset även beviljas åt en förening eller annan sammanslutning som är verksam inom konstarten.

Senast ändrad: 03.07.2019

Statspriser

Statspris till 14 meriterade konstnärer

Statens konstkommissioner har beviljat statspriser för arkitektur, barnkultur, bildkonst, filmkonst, formgivning, fotokonst, litteratur, mediekonst, multikonst, musik samt scenkonst. Statspriset...

Läs mer

Statspris till 16 konstnärer

Statens konstkommissioner har beviljat statspriser i arkitektur, bildkonst, filmkonst, formgivning, fotokonst, litteratur, mediekonst, multikonst, musik, scenkonst samt seriekonst. Varje statspris...

Läs mer

Jenni Tuominen fick statspriset i illustrationskonst

Komissionen för visuell konst har beviljat statspriset i illustrationskonst till illustratören och bildkonstnären Jenni Tuominen. Priset delades ut av kulturminister Sampo Terho. Priset på 14 000...

Läs mer

Hanneriina Moisseinen gick statspriset i seriekonst

Priset som beviljas av statens visuella konstkomission delades ut av undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen. Priset på 13 500 euro betalas ur tipsmedel.

Läs mer

Statspriset för illustrationskonst till Matti Pikkujämsä

Priset som beviljas av statens visuella konstkommission delades ut av undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen på onsdagen i Helsingfors. Priset på 13 500 euro betalas ur tipsmedel.

Läs mer

Kati Kovács erhöll statspris i seriekonst

Statspriset i seriekonst delades nu ut för första gången. Priset på 15 000 euro delades ut av kultur- och bostadsminister Pia Viitanen på fredagen i Helsingfors. Priset beviljas av statens medie-,...

Läs mer

Erika Kallasmaa erhöll konstpriset för illustrationskonst

Konstpriset för illustrationskonst utdelades nu för första gången. Priset beviljas av statens medie-, serie-och illustrationskonstkommission. Priset på 15 000 euro delades ut av kultur- och...

Läs mer

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 900
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer