Taustakuva

Satakunda

© David Jones
Senast ändrad: 29.08.2016

Konstkommission 

Satakundas konstkommission är ett av Centret för konstfrämjandes regionala expertorgan. Dess verksamhetsområde är landskapet Satakunda.

Kommissionen beslutar om Taikes regionala stipendier och barnkulturstipendier till konstnärer verksamma inom regionen. Den delar årligen ut Satakundas konstpris. Därtill deltar kommissionen som expertorgan i Taikes strategiarbete och ger expertutlåtanden.

Konstrådet utnämner kommissionens medlemmar och ordförande för tvåårsperioder. Medlemmar i andra statliga eller regionala konstkommissioner eller externa experter kan också delta i den kollegiala bedömningen av stipendieansökningar.

Satakundas konstkommission 2019–20

Ordförande

Markku Ollila, rektor, Björneborg

Vice ordförande

Maija Anttila, arkitekt, Kankaanpää

Medlemmar

Marjo Heino, bildkonstnär, Luvia
Tapio Koivukari, författare, Raumo
Hannele Lanu-Ståhle, skådespelare, Björneborg
Toni Lehtola, bildkonstnär, Björneborg
Suvi Vehmanen, författare, Björneborg

Föredragande

Henri Terho, specialsakkunnig

Rådgivning

Silja Tuhkunen, planerare

Senast ändrad: 05.07.2019

Kontakt

Björneborgsbyrån
c/o NTM-centralen i Satakunta, Yrjönkatu 20
28100  Björneborg
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Vår personal i Björneborg Senast ändrad: 02.07.2019