Taustakuva

Satakunda

© David Jones
Senast ändrad: 29.08.2016

Konstkommission 

Satakundas konstkommission är ett av Centret för konstfrämjandes regionala expertorgan. Dess verksamhetsområde är landskapet Satakunda.

Kommissionen beslutar om Taikes regionala stipendier och barnkulturstipendier till konstnärer verksamma inom regionen. Den delar årligen ut Satakundas konstpris. Därtill deltar kommissionen som expertorgan i Taikes strategiarbete och ger expertutlåtanden.

Konstrådet utnämner kommissionens medlemmar och ordförande för tvåårsperioder. Medlemmar i andra statliga eller regionala konstkommissioner eller externa experter kan också delta i den kollegiala bedömningen av stipendieansökningar.

Satakunta konstkommission 2021-22

Ordförande

Marjo Heino, bildkonstnär, konstpedagog, Luvia

Medlemmar

Tarmo Hotanen, lektor, Raumo
Saara Kemppi, magister i musik, Björneborg
Pertti Koskinen, författare, Harjavalta
Hannele Lanu-Ståhle, skådespelare, Björneborg
Toni Lehtola, bildkonstnär, Björneborg
Angelika Meusel, teaterdirektör, Björneborg

Föredragande

Salla Mistola, specialsakkunnig

Rådgivning

Silja Tuhkunen, planerare

Satakundas konstkommission 2019–20

Ordförande

Markku Ollila, rektor, Björneborg

Vice ordförande

Maija Anttila, arkitekt, Kankaanpää

Medlemmar

Marjo Heino, bildkonstnär, Luvia
Tapio Koivukari, författare, Raumo
Hannele Lanu-Ståhle, skådespelare, Björneborg
Toni Lehtola, bildkonstnär, Björneborg
Suvi Vehmanen, författare, Björneborg

Senast ändrad: 06.05.2022

Kontakt

Björneborgsbyrån
c/o NTM-centralen i Satakunta, Yrjönkatu 20
28100  Björneborg
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Vår personal i Björneborg Senast ändrad: 02.07.2019