Taustakuva

Cirkuskonst

Cirkus är jättekul och spännande.

- Miklos

© Antti Luostarinen / Hahmo
Senast ändrad: 27.08.2016

Scenkonstkomissionen

Statens scenkonstkommission inleder sin tvåårsperiod i början av 2015. Den fattar beslut om stipendier och pris åt scenkonst, performans och experimentell scenkonst, danskonst och cirkuskonst samt ger sakkunnigutlåtanden.

Konstrådet utser kommissionens ordförande och medlemmar för en tvåårsperiod. När ansökningarna genomgår kollegial bedömning kan även expertisen hos de övriga statliga eller regionala konstkommissionernas medlemmar eller utomstående experter utnyttjas.

Scenkonstkommissionen 2019–20

Ordförande

Ville Sandqvist, regissör, Helsingfors

Vice ordförande

Raija Ojala, sakkunnig, Helsingfors

Medlemmar

Mikael Aaltonen, producent, Helsingfors
Ari Ahlholm, timlärare, Åbo
Giorgio Convertito, danskonstnär, Helsingfors
Heta Haanperä, teaterregissör, Uleåborg
Saara Juvonen, kulturproducent, Helsingfors
Ulla Mäkinen, lektor i dans, Varislahti
Lotta Nevalainen, chef för internationella ärenden, Helsingfors
Raija Ojala, verksamhetsledare (pens.), Helsingfors
Sirpa Riuttala, teaterregissör, Helsingfors/Villmanstrand
Samuli Roininen, dansare och koreograf, Tammerfors
Jussi Sorjanen, teaterregissör, Helsingfors

Föredragande

Laura Norppa, specialsakkunnig (scenkonst, danskonst, cirkuskonst)

Rådgivning

Anni Tappola, planerare

Senast ändrad: 05.11.2019

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 900
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer