Taustakuva

Danskonst

Dansen gör det möjligt att uppleva olika resor, utrymmen och känslor.

- Ida

© Antti Luostarinen / Hahmo
Senast ändrad: 01.09.2016

Scenkonstkommissionen

Statens scenkonstkommission fattar beslut om stipendier och pris åt scenkonst, performans och experimentell scenkonst, danskonst och cirkuskonst samt ger sakkunnigutlåtanden.

Konstrådet utser kommissionens ordförande och medlemmar för en tvåårsperiod. När ansökningarna genomgår kollegial bedömning kan även expertisen hos de övriga statliga eller regionala konstkommissionernas medlemmar eller utomstående experter utnyttjas.

Scenkonstkommissionen 2019–20

Ordförande

Ville Sandqvist, regissör, Helsingfors

Vice ordförande

Raija Ojala, sakkunnig, Helsingfors

Medlemmar

Mikael Aaltonen, producent, Helsingfors
Ari Ahlholm, timlärare, Åbo
Giorgio Convertito, danskonstnär, Helsingfors
Heta Haanperä, teaterregissör, Uleåborg
Saara Juvonen, kulturproducent, Helsingfors
Ulla Päivikkö, lektor i dans, Varislahti
Lotta Nevalainen, chef för internationella ärenden, Helsingfors
Sirpa Riuttala, teaterregissör, Helsingfors/Villmanstrand
Samuli Roininen, dansare och koreograf, Tammerfors
Jussi Sorjanen, teaterregissör, Helsingfors

Föredragande

Laura Norppa, specialsakkunnig (scenkonst, danskonst, cirkuskonst)

Rådgivning

Anni Tappola, planerare

Senast ändrad: 05.11.2019

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 900
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer