Taustakuva

Danskonst

Dansen gör det möjligt att uppleva olika resor, utrymmen och känslor.

- Ida

© Antti Luostarinen / Hahmo
Senast ändrad: 01.09.2016

Statspriser

Grunderna för beviljan av statspris

Priset kan beviljas åt en konstutövare eller en arbetsgrupp bestående av två eller flera konstutövare som en erkänsla för förtjänstfullt arbete eller prestation som fullbordats under de tre senaste åren inom ifrågavarande konstart.

Priset kan även beviljas åt en konstutövare för en långvarig och förtjänstfull verksamhet för att främja konstarten i fråga. Därutöver kan priset även beviljas åt en förening eller annan sammanslutning som är verksam inom konstarten.

Senast ändrad: 03.07.2019

Statspriser

Statspris till 14 meriterade konstnärer

Statens konstkommissioner har beviljat statspriser för arkitektur, barnkultur, bildkonst, filmkonst, formgivning, fotokonst, litteratur, mediekonst, multikonst, musik samt scenkonst. Statspriset...

Läs mer

Statspris till 16 konstnärer

Statens konstkommissioner har beviljat statspriser i arkitektur, bildkonst, filmkonst, formgivning, fotokonst, litteratur, mediekonst, multikonst, musik, scenkonst samt seriekonst. Varje statspris...

Läs mer

Statspriset i danskonst gick till Liikelaituri

Statens scenkonstkomission har beviljat statspriset i danskonst till föreställnings- och repetitionsutrymmet Liikelaituri. Priset delades ut av kulturminister Sampo Terho. Priset på 14 000 euro...

Läs mer

Statspriset för danskonst går till danskonstnären Carl Knif

Priset som beviljas av statens scenskonstkomission delades ut av undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen på onsdagen i Helsingfors. Priset på 13 500 euro betalas ur tipsmedel.

Läs mer

Publikarbetare Katja Kirsi vid Zodiak - Centret för ny dans fick statpriset i danskonst

Priset som beviljas av statens scenkonstkommission delades ut av undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen på torsdag i Helsingfors. Priset på 13 500 euro betalas ur tipsmedel.

Läs mer

Statspris i dans till Mirja-Liisa Herhi

Statens cirkus- och danskonstkommission har beviljat statspris i danskonst för år 2014 till danskonstnär Mirja-Liisa Herhi. Priset på 15 000 euro delades ut av kultur- och bostadsminister Pia...

Läs mer

Statspriset för danskonst till evenemangkonceptet UrbanApa

Priset som beviljas av statens cirkus- och danskonstkommission delades ut av kulturminister Paavo Arhinmäki i statsrådets festvåning i Helsingfors den 19 november. Priset är 15 000 euro och det...

Läs mer

Statspriset för danskonst till Jorma Elo

Statspriset för danskonst gick till koreografen Jorma Elo. Statssekreterare Jarmo Lindén överräckte priset på 15 000 euro till Elo på onsdagen i Helsingfors. Statsprisen för konst beviljas för...

Läs mer

Statspriset för danskonst går i år till Antti Savilampi

Statens danskonstkommission har beviljat statspriset för danskonst 2010 till Antti Savilampi. Priset på 15 000 euro överräcktes av statssekreterare Marcus Rantala på torsdagen i Helsingfors.

Läs mer

Statspriset för danskonst 2008 till nättidskriften Liikekieli.com

Statspriset för danskonst går i år till nätttidskrift Liikekieli.com. Priset på 15 000 euro beviljas av statens danskonstkommission. Prisen överräcktes av Riitta Kaivosoja, överdirektör vid...

Läs mer

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 900
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer