Apurahan saajalle

Saat viestin sähköpostiisi, kun päätös on asiointipalvelussa. Tarkista myös roskapostisi. Hakijan vastuulla on seurata sähköpostiosoitetta, jonka hän on ilmoittanut hakemuksessa.

Jos olet lähettänyt hakemuksen postitse, päätös postitetaan sinulle.

Apurahan maksaminen

Apuraha maksetaan ilmoittamallesi tilille automaattisesti, ilman erillistä maksatuspyyntöä. Taiteilija-apurahat maksetaan kuukausittain viiden ensimmäisen pankkipäivän aikana.

Apurahan käyttö

Apurahaa saa käyttää vain myönnettyyn tarkoitukseen ja hakemuksessa mainittuihin menoihin.  Menojen on oltava tarpeellisia ja määrältään kohtuullisia.

Kohdeapuraha katsotaan asianmukaisesti käytetyksi, jos hankkeen hyväksyttäviä menoja on ollut vähintään apurahaa vastaava määrä. Taike ottaa huomioon samaan tarkoitukseen myönnetyt muut avustukset ja hankkeesta saadut tuotot.

Henkilökohtaista tai työryhmän apurahaa ei saa siirtää yrityksen tai yhteisön tilille.

Taike edellyttää, että apurahan saaja mainitsee esimerkiksi kutsuissa tai ohjelmatiedotteissa, että päätöksen tehnyt toimikunta on tukenut työskentelyä.

Sosiaaliturva

Sinun on otettava itsellesi eläke- ja tapaturmavakuutus (myel), jos apuraha on tarkoitettu vähintään neljän kuukauden työskentelyyn. Yli 68-vuotias tai vanhuuseläkkeellä oleva henkilö ei voi ottaa vakuutusta. Vakuutusta on haettava kolmen kuukauden kuluessa apurahan alkamisesta. Hakemus jätetään Maatalousyrittäjien eläkelaitokseen Melaan.

Lisätietoja apurahansaajan eläkevakuutuksesta saa Melasta.

Jos käytät apurahaa työvoiman palkkaamiseen, maksetuista palkoista ja palkkioista tulee suorittaa ennakonpidätys ja maksaa sosiaaliturva.

Käyttötarkoituksen tai käyttöajan muutos

Apuraha tulee käyttää myöntövuoden tai viimeistään sitä seuraavan vuoden aikana. Jos apurahan käyttö siirtyy myöntövuotta seuraavalle vuodelle, ilmoita siirrosta asiointipalvelussa. Et voi saada Taikelta uutta apurahaa, jos aikaisempi apuraha on käyttämättä.

Apurahan käyttötarkoitusta voidaan muuttaa erityisestä syystä. Tee käyttötarkoituksen muutoshakemus asiointipalvelussa hyvissä ajoin, jotta se voidaan käsitellä ennen avustuksen käyttöajan päättymistä.

Selvitys

Taiken jakamat apurahat ovat julkista tukea, ja apurahan saajilla on lainmukainen velvollisuus selvittää apurahan käyttö. Päätöksessä kerrotaan milloin selvitys on viimeistään annettava.

Selvitä apurahasi määräaikaan mennessä. Selvityksen puuttuminen estää uuden apurahan saamisen.

Tee selvitys asiointipalvelussa.

Selvityksestä tulee käydä ilmi, että

 • apuraha on käytetty hakemuksen käyttötarkoituksen tai työsuunnitelman mukaisesti
 • kohdeapurahaselvityksessä kulujen tulee vastata hakemuksen kustannusarviota.

Taiteilija-apurahan selvityslomake

Kirjastoapurahan selvityslomake

Kohdeapurahan selvityslomake

Lastenkulttuurin kohdeapurahan selvityslomake

Liikkuvuusapurahan selvityslomake

Kuvataiteen näyttöapurahan selvityslomake

Usein kysyttyjä kysymyksiä selvityksestä.

Työskentelyapuraha

Työskentelyapurahoja ovat taiteilija-apuraha, kirjastoapuraha, näyttöapuraha ja alueellisen taidetoimikunnan myöntämä työskentelyapuraha.

Jos olet saanut apurahan työskentelyyn, kerro

 • mitä olet saanut aikaan apurahalla
 • miten olet käyttänyt apurahan
 • miten työskentelysi on edennyt.

Kohdeapuraha

Jos olet saanut kohdeapurahan,

 • kerro mitä olet saanut sillä aikaan
 • selvitä projektin kokonaisbudjetti
 • tee laskelma apurahalla maksetuista kuluista
 • erittele kulut käyttötarkoituksen mukaan, esimerkiksi ”matkakulut yhteensä x euroa, materiaalikulut x euroa”.

Jos apuraha on myönnetty työryhmälle

 • työryhmän yhteyshenkilö on se, jolle apurahapäätös on osoitettu
 • yhteyshenkilö vastaa siitä, että selvitys toimitetaan Taikeen määräaikana
 • selvitä, minkä osuuden apurahasta olet maksanut työryhmän jäsenille
 • jos olet maksanut apurahasta palkkioita muille kuin työryhmän jäsenille, palkkioista on suoritettava ennakonpidätys ja maksettava sosiaaliturva.

Älä liitä selvitykseen kuitteja tai tositteita, vaan säilytä ne itselläsi vähintään kolme vuotta. Taike saattaa pyytää niitä.

Kohdeapurahaa ei saa siirtää yrityksen tai yhteisön tilille. Yhteisön tilille siirretty apuraha on palautettava Taiteen edistämiskeskukselle.

Apurahan palauttaminen

Joudut palauttamaan apurahan tai osan siitä, jos

 • apurahaa jää käyttämättä tai
 • apurahaa ei ole käytetty ajallaan eikä siihen ole haettu lisäaikaa
 • päätöksen ehtoja tai valtionavustuslakia ei ole noudatettu.

Palauttamisessa tarvittavat tilitiedot ovat päätöksen mukana tulleessa liitteessä Apurahaan liittyvät ehdot ja rajoitukset.

Viimeksi muokattu: 14.08.2018

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku