Organisaatio

Taike on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen asiantuntijavirasto. Se jakaa vuosittain noin 34 miljoonaa euroa apurahoja ja avustuksia.

Taiken yhteydessä toimii 23 asiantuntijaelintä. Toimikunnat ja lautakunnat päättävät apurahoista ja palkinnoista ja antavat asiantuntijalausuntoja. Taideneuvosto nimeää toimikunnat. 

Virastossa työskentelee noin 80 henkilöä. Heistä puolet on virkamiehiä ja puolet työsopimussuhteisia määräaikaisia läänintaiteilijoita, jotka toimivat taiteen edistämisen projekteissa maan eri puolilla.

Taiken päätoimipiste on Helsingissä, ja lisäksi sillä on aluetoimipisteitä.

Taike toimii opetus- ja kulttuuriministeriön tulosohjauksessa, ja jatkaa vuonna 1968 perustetun Taiteen keskustoimikunnan toimintaa.

Taiteen edistämiskeskuksen organisaatio 2017–18

Taiteen edistämiskeskuksen organisaatio

Taiteen edistämiskeskuksen organisaatio 2017-19 (pdf)

Viimeksi muokattu: 04.09.2017

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta
puh. 0295330900
asiakaspalvelu@taike.fi