Regionala konstkommissioner

De regionala konstkommissionerna fattar beslut gällande stipendier och pris för sin egen regions konstnärer, konstnärsgrupper och samfund. De regionala konstkommissionerna beviljar även bidrag och stipendier för barnkultur och bidrag för främjande av kulturens inflytande på hälsa och välfärd.

Konstrådet tillsätter medlemmar för tvåårsperioder efter att ha hört relevanta instanser för konsten.

De regionala konstkommissionerna för perioden 2017–18:

 

 

 

Senast ändrad: 10.10.2017

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fiSök personer