Statens konstkommissioner 

Statens konstkommissioner fattar beslut gällande statens konstnärsstipendier samt alla stipendier och pris som ges åt konstnärer, konstnärsgrupper och samfund.

Konstrådet fattat beslut gällande kommissionernas verksamhetsområden, namn och antal, och tillsätter medlemmarna för tvåårsperioder efter att ha hört sig för hos för konsten relevanta instanser.

Statens konstkommissioner 2017−18

Under perioden 2017–18 finns det sju statliga konstkommissioner. Konstrådet utser medlemmar till dessa på hösten 2016. Förslag till kandidater har ombetts från aktörer som är betydande med tanke på konsten.

  • Arkitektur- och formgivningskommissionen, vars verksamhetsområde omfattar arkitektur och formgivning. Kommissionen har en ordförande och nio övriga medlemmar.
  • Litteraturkommissionen, vars verksamhetsområde omfattar litteratur och konstjournalistik. Kommissionen har en ordförande och tio övriga medlemmar. Två utav medlemmarna har finlandssvenska som modersmål.
  • Musikkommissionen, vars verksamhetsområde omfattar musik. Kommissionen har en ordförande och åtta övriga medlemmar.
Senast ändrad: 10.10.2017

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fiSök personer