Utvecklingsprogram

Utvecklingsprogrammet för konstens användning och välfärdsinverkan

Utvecklingsprogrammets mål är att skapa en bred och etablerad finansieringsgrund för verksamhet som stödjer konstens välfärdsinverkan samt att ändra på verksamhetens befintliga strukturer och attityder.

Programperiod: 2015–2020

Senast ändrad: 02.05.2017

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Sök personer