Taustakuva

Filmkonst

Bra berättelser är en del av vår kultur, filmen är ett överlägset sätt
att berättä dem.

- Matti

© Antti Luostarinen / Hahmo
Senast ändrad: 01.09.2016
Senast ändrad: 13.12.2011
Foley-artisten Heikki Kossi fick statspriset i filmkonst

Kommissionen för audiovisuell konst tilldelade året 2017 statspris i filmkonst till foley-artisten Heikki Kossi. Priset delades ut av kulturminister Sampo Terho. Priset på 14 000 euro betalas ur...

Läs mer

Fristadsprogram för konstnärer fick #konstenrörochberör-priset

Centret för konstfrämjande (Taike) beviljade #konstenrörochberör-temaårets pris till programmet Artists at Risk. Priset är på 5 000 euro. Taikes direktör Minna Sirnö överräckte priset fredagen den...

Läs mer

Taiken sähköinen asiointi kasvatti suosiotaan

Taiteen edistämiskeskuksen marraskuun hakuihin saapui yhteensä 4 155 hakemusta. Sähköisten hakemusten osuus oli 94 prosenttia.

Läs mer

Taideneuvosto esittää nuorille taiteilijoille sata uutta taiteilija-apurahaa

Apurahoilla tuettaisiin nuoria taiteilijoita urapolun alussa kohti menestystä ja kansainvälistymistä.

Läs mer

Konst rör och berör 100-åriga Finland den 1 december

Centret för konstfrämjande (Taike) för konst in i människors vardag med över 30 evenemang på olika håll i Finland. Konstfrämjandets dag utgör höjdpunkten på temaåret #konstenrörochberör och är en...

Läs mer

Taiken järjestöjen ja yhteisöjen päivä 22. marraskuuta

Päivässä esitellään Taiken tiedontuotantoa ja uusi kehittämisohjelma sekä käydään lähetekeskustelu Taiken kansainvälisyys- ja liikkuvuustukien kehittämisestä.

Läs mer

Liikkuvuusapurahat jaettu kansainväliseen yhteistyöhön ja residenssityöskentelyyn

Taiteen moninaisuuden ja liikkuvuuden toimikunta on jakanut liikkuvuusapurahoja yli 90 000 euroa. Apurahan sai 67 taiteilijaa tai työryhmää. Hakijoita oli 312.

Läs mer

Taike vahvistaa asiantuntemustaan viidellä uudella läänintaiteilijalla

Taiteen edistämiskeskus (Taike) avaa haettavaksi viisi uutta läänintaiteilijatehtävää. Uudet läänintaiteilijat vahvistavat kehittämistoiminnan valtakunnallista kattavuutta. Läänintaiteilijat...

Läs mer

Taikes byråer har nya namn – digitaliseringen förnyar arbetssätten

Centrets för konstfrämjande (Taike) byråer på olika håll i landet har fått nya namn enligt den stad där de är belägna. De nuvarande tjänsterna bevaras vid alla byråer.

Läs mer

Bidrag för festivaler och kulturtidskrifter ansöks från Taike – ansökningstiden för regionala sammanslutningar redan på hösten

Höstens ansökningsomgång för bidrag från Taike startar i slutet av september. Föreningar på olika håll i Finland ska ansöka bidrag på hösten, för det blir ingen separat ansökningsomgång på våren....

Läs mer

Konst- och kulturbarometern 2017: Unga konstskapare

Kulturpolitiska forskningscentret (Cupore) och Centret för konstfrämjande (Taike) samlar denna höst in information om de unga konstskaparnas situation, och deras syn på konst och konstnärligt arbete.

Läs mer

Var nionde sökande fick statligt konstnärsstipendium

Konstkommissionerna har beviljat 294 nya konstnärsstipendier. På årsnivån uppgår de utbetalda stipendierna till cirka 11,5 miljoner euro. Längden på stipendieperioderna varierar från ett halvt till...

Läs mer

Taiken järjestöjen ja yhteisöjen päivä 7. syyskuuta

Päivä toimii lähetekeskusteluna taiteen toiminta-avustusten laadun arvioinnin sanallistamiseen.

Läs mer

Kulttuuripolitiikan tutkijat ja vertaisarvioijat pohtivat laadunarviointia

Taike ja Norjan Kulturrådet järjestävät tilaisuuden taiteellisen laadun arvioinnista perjantaina 25. elokuuta klo 9-11 Helsingin Hakaniemessä.

Läs mer

Hundra nya konstnärsstipendier för sysselsättning inom tillväxtbranschen

För att fira Finlands 100-årsjubileums föreslår Centret för konstfrämjande (Taike) att antalet konstnärsstipendier ökas med hundra samt att stipendiet förhöjs med 10 procent. Detta ska inkluderas i...

Läs mer

Barnkulturen fick 570 000 euro

Centret för konstfrämjande (Taike) och de regionala konstkommissionerna har beviljat projektstipendier och bidrag för att främja barnkultur uppgående till sammanlagt 570 000 euro.

Läs mer

Konstnärsresidens beviljades 305 000 euro

Centret för konstfrämjande fördelade totalt 305 000 euro i residensbidrag. Taikes bidrag är avsedda att stödja internationella konstnärsresidens på olika håll i Finland.

Läs mer

Konstrådet stödjer evenemangsplattformen #StopHatredNow och Tykätään!-musikvideor

Konstrådet har beviljat totalt 30 000 euro till två snällprat-projekt som främjar positiva alternativ till hatprat. De mångkonstnärliga projekten utnyttjat digital teknik och sociala medier.

Läs mer

Liikkuvuusapurahat kansainväliseen yhteistyöhön ja residenssityöskentelyyn

Taiteen moninaisuuden ja liikkuvuuden toimikunta on jakanut liikkuvuusapurahoja noin 160 000 euroa. Apurahan sai 158 taiteilijaa tai työryhmää. Hakijoita oli 534.

Läs mer

Liikkuvuusapurahat taiteilijoiden kansainväliseen yhteistyöhön ja residenssityöskentelyyn

Taiteen moninaisuuden ja liikkuvuuden toimikunta on jakanut liikkuvuusapurahoja noin 82 000 euroa. Apurahan sai 54 taiteilijaa tai työryhmää.

Läs mer

Liikkuvuusapurahoja taiteilijoiden kansainvälistymiseen

Taiteiden välisyyden, moninaisuuden ja kansainvälisyyden toimikunta jakoi lähes 30 000 euroa liikkuvuusapurahoja.

Läs mer

Matka-apurahat 4/2016

Taiteen edistämiskeskus (Taike) on myöntänyt matka-apurahoja taiteilijoiden kansainvälisen liikkuvuuden edistämiseen. Vuoden 2016 neljännellä hakukierroksella apurahoja myönnettiin yhteensä 83 750...

Läs mer

Framöver stöder Taike festivaler och kulturtidningar – förändringar också i ansökningstiderna

Bidragen för festivaler och kulturtidningar överförs från undervisnings- och kulturministeriet till Centret för konstfrämjande. Samtidigt växer Taikes bidragspott med tre miljoner.

Läs mer

Ilmaisia taidehetkiä ja pyöreän pöydän keskusteluja Kuopio Tanssii ja Soissa

Taiteen edistämiskeskus (Taike) tarjoaa 14.-17. kesäkuuta Kuopio Tanssii ja Soin ohessa yleisölle mahdollisuuden kokea muitakin taiteenaloja. Taidevarteissa kirjoitetaan runoja, rakennetaan pöllöjä...

Läs mer

Taike beviljade 691 000 euro i bidrag för handikapporganisationers kulturverksamhet och för kulturens tillgänglighet

Centret för konstfrämjande (Taike) har första gången beviljat bidrag för handikapporganisationers kulturverksamhet och för kulturens tillgänglighet. Bidragsformen har överförts till Taike från...

Läs mer

Verkkosivuillamme häiriöitä

Verkkosivu-uudistuksesta johtuen taike.fi-sivuston kaikki sisällöt eivät näy oikein.

Läs mer

Konstrådet påskyndar utveckling av kreativa branscher

Konstrådet utmanar tre ministerier att vidta konkreta åtgärder för att kreativa branscher kan göra en insats i Finlands ekonomi. Konstrådet anser att de åtgärder som ministerierna presenterar i...

Läs mer

Inhemsk film tilldelas en halv miljon euro kvalitetsstöd

Statens audiovisuella konstkommission delade ut kvalitetsstöd åt 24 filmer för sammantaget 500 000 euro. Det största stödet, 60 000 euro gick till den långa spelfilmen Den lyckligaste dagen i Olli...

Läs mer

Flest musiker, tonsättare och bildkonstnärer bland konstnärspensionsmottagarna

Centret för konstfrämjande (Taike) har delat ut 61 extra konstnärspensioner.

Läs mer

Filmkonst främjas med 284 000 euro

Centret för konstfrämjande och statens audiovisuella konstkommission delade ut stipendier och bidrag för manusförfattande av filmer, arrangering av filmevenemang och -festivaler samt övriga projekt...

Läs mer

Palkaton työ on ongelma kaikilla taiteenaloilla

Taiteen asiantuntijat kokevat, että taiteilijan työtä ei arvosteta, eikä siitä olla valmiita maksamaan. Ilmiö on juurtunut asenteisiin ja palkattoman työn määrä vaikuttaa lisääntyneen...

Läs mer

Konstrådet efterlyser snällprat – ansökningar tas emot tills den 15 mars

Centret för konstfrämjande beviljar bidraget till en eller två projekt som främjar snällprat. Beloppet som delas ut är 30 000 euro. Ansökningstiden pågår tills den 15 mars.

Läs mer

Taike delade ut 412 000 euro för att främja välfärd genom konst och kultur

De största bidragen gick till scen- och danskonsten. På dessa områden är verksamheten inom välfärdsfrämjande redan etablerad och efterfrågad.

Läs mer

Jubileumsårets blogg samlar hundra inlägg om konst och kultur

Vill du veta vilka aktörer och fenomen inom konst- och kulturfältet som är på allas läppar? Följ Centret för konstfrämjandes (Taike) logg i anknytning till jubileumsåret Finland100 på adressen...

Läs mer

Regionala stipendier och bidrag kan ansökas från och med 15.2 – sammanslutningar behöver en Katso-kod

Taikes regionala stipendier och bidrag kan ansökas 15.2 – 15.3.2017. Arbets- och projektstipendierna är avsedda för professionella konstnärer eller arbetsgrupper. Sammanslutningar kan ansöka om...

Läs mer

Taikes åtta miljoner svarar inte på fältets nödrop

Centret för konstfrämjande (Taike) har delat ut verksamhetsbidrag för 7,9 miljoner euro. Stöd beviljas till åtta konstarter: filmkonst, litteratur, bildkonst, musik, scen-, cirkus-, dans- och...

Läs mer

Fem aktörer erhöll totalt 400 000 euro som spetsprojektbidrag

Bidragen är en del av regeringens spetsprojekt där konst- och kulturservice ska etableras som en del av social- och hälsovården. Konstverksamhet främjar människors välfärd bland annat genom att...

Läs mer

Statspriset i filmkonst går till regissören Juho Kuosmanen, producenten Jussi Rantamäki och fotografen J-P Passi

Priset som beviljas av statens audiovisuella konstkommission delades ut av undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen på onsdagen i Helsingfors. Priset på 13 500 euro betalas ur tipsmedel.

Läs mer

Kansanmuusikko Emilia Kallonen ja Rokumentti-festivaali saivat Pohjois-Karjalan taidepalkinnot

Pohjois-Karjalan taidetoimikunta palkitsi Kallosen Kruuga – Karjalaiset lauluhäät -esityskokonaisuuden luomisesta ja taiteellisesta kokonaisvastuusta sekä Rokumentti-festivaalin kaupunkikulttuurin...

Läs mer

Barn och unga gör gatukonst i hela Finland den 1 december

Den fjärde dagen för konstfrämjande firas med mångformig och flerdimensionell gatukonst. Över tio evenemang runt om i Finland synliggör barn- och ungdomskultur och ger plats åt barns och ungas...

Läs mer

Veli Granö päättää Minä ja taide -luentosarjan Seinäjoella

Minä ja taide -luennot johdattavat tuoreiden taideilmiöiden ja ajankohtaisen taidekeskustelun pariin ja auttavat ymmärtämään, arvioimaan, närkästymään ja ihastumaan taiteesta.

Läs mer

Suomeen on saapunut pakolaisina useiden eri taiteenalojen osaajia

Suurella osalla Suomeen saapuneilla taidealojen osaajilla on takanaan korkeakouluopintoja.

Läs mer

Konstrådet har valt nya medlemmar till konstkommissionerna för tvåårsperioden 2017–18

Totalt 75 sakkunnigmedlemmar inleder sin verksamhet i statens sju konstkommissioner från och med början av nästa år. De 13 regionala konstkommissionerna har sammanlagt 112 medlemmar. Ordförandena i...

Läs mer

Stöden från Centret för konstfrämjande ökade 1,6 miljoner euro

Centret för konstfrämjande (Taike) stödde under 2015 verksamhet inom konst och kultur med stipendier, bidrag och priser uppgående till totalt 34 miljoner euro. Jämfört med året innan var det en...

Läs mer

Kulttuurihäirintä Minä ja taide -luennon aiheena

Minä ja taide -luennot johdattavat tuoreiden taideilmiöiden ja ajankohtaisen taidekeskustelun pariin ja auttavat ymmärtämään, arvioimaan, närkästymään ja ihastumaan taiteesta.

Läs mer

Hae apurahaa ja avustusta ajoissa – asioi verkossa!

Taikelta voi nyt hakea kohdeapurahaa, apurahaa monikulttuurisuuden edistämiseen ja liikkuvuusapurahaa. Apurahojen hakuaika päättyy tiistaina 15. marraskuuta klo 16. Yhteisöjen erityis- ja...

Läs mer

Oikeus taiteeseen – Taiteen edistämiskeskuksen YK:n päivän seminaari

Taiteen edistämiskeskus järjestää YK:n päivänä maanantaina 24.10.2016 seminaarin, jossa puhutaan taiteesta, taiteellisesta työstä, kansainvälisestä muuttoliikkeestä ja näiden vaikutuksista...

Läs mer

Understöd för att förankra konst och kultur i social- och hälsovården

Centret för konstfrämjande (Taike) tar i oktober emot ansökningar om understöd för att sprida befintlig god praxis eller för att utveckla och genomföra verksamhetsmetoder.

Läs mer

Apurahainfokiertue Itä-Suomessa syyskuussa

Taiteen edistämiskeskus järjestää viiden apurahainfon kiertueen Itä-Suomessa. Tilaisuuksissa käydään läpi Taiken apurahojen ja avustusten hakuaikoihin liittyviä muutoksia sekä verkkoasioimisen...

Läs mer

Konstrådet fastställde konstkommissionernas namn, verksamhetsområden och medlemsantal

Under perioden 2017–18 fattar sju statliga konstkommissioner beslut om statens stipendier, bidrag och pris. Kommissionerna har 9–12 medlemmar. Konstrådet valde förläggare Saara Tiuraniemi till sin...

Läs mer

Kohtaamisia taiteessa -tapahtumasarja virittää keskustelua taiteen ja ikääntymisen ympärille

Miten käy taiteen tekemisen, kun vanhenen? Voiko luovuus lisääntyä ikääntyessä? Millainen on kehon kieli yli viisikymppisellä tanssitaiteilijalla? Pysyykö eläkeikää lähestyvä muusikko nuottien...

Läs mer

Taiken uudistetut verkkosivut palvelevat mobiilisti

Taiteen edistämiskeskus (Taike) on julkaissut uudistetut verkkosivunsa. Merkittävin muutos on sivujen responsiivisuus eli jatkossa sivut skaalautuvat myös mobiililaitteiden selaimiin sopiviksi.

Läs mer

Manusförfattare Pekko Pesonen och filmregissör Aleksi Salmenperä fick femåriga konstnärsprofessorsstipendier

Statens audiovisuella konstkommission mottog 120 ansökningar från filmkonstens område och stipendiet erhölls av 16 konstnärer.

Läs mer

Matka-apurahat 3/2016

Taiteen edistämiskeskus (Taike) on myöntänyt matka-apurahoja taiteilijoiden kansainvälisen liikkuvuuden edistämiseen. Vuoden 2016 kolmannella hakukierroksella apurahoja myönnettiin yhteensä 65 530...

Läs mer

Matka-apurahat 2/2016

Taiteen edistämiskeskus (Taike) on myöntänyt matka-apurahoja taiteilijoiden kansainvälisen liikkuvuuden edistämiseen. Vuoden 2016 toisella hakukierroksella apurahoja myönnettiin yhteensä 80 005...

Läs mer

Matka-apurahat 1/2016

Taiteen edistämiskeskus (Taike) on myöntänyt matka-apurahoja taiteilijoiden kansainvälisen liikkuvuuden edistämiseen. Vuoden 2016 ensimmäisellä hakukierroksella apurahoja myönnettiin yhteensä 77...

Läs mer

Kansainväliseen taiteilijaresidenssitoimintaan Suomessa 307 000 euroa

Taiteen edistämiskeskus (Taike) on myöntänyt avustuksia kansainväliseen taiteilijaresidenssitoimintaan Suomessa vuodelle 2016. Avustuksia myönnettiin yhteensä 307 000 euroa.

Läs mer

Taiteilijoille tukea työskentelyyn ulkomaisissa taiteilijaresidensseissä 100 000 euroa

Valtion taiteiden välisyyden, moninaisuuden ja kansainvälisyyden toimikunta on myöntänyt residenssiapurahoja vuodelle 2016 yhteensä 100 000 euroa.

Läs mer

Keskustelua taidekritiikistä Jyväskylän Kesässä

Taiteen edistämiskeskus järjesti yleisölle avoimen Kritiikin tehtävä ja tulevaisuus -paneelikeskustelun Jyväskylän kaupunginteatterin lämpiössä torstaina 14.7.2016 klo 14–16. Keskustelun voi...

Läs mer

Extra konstnärspension åt 59 konstnärer

Centret för konstfrämjande har beviljat 59 personliga extra konstnärspensioner som antingen full- eller delpension från och med den 1.1.2016.

Läs mer

Uusi taideneuvosto nimetty

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on nimennyt taideneuvoston toimikaudelle 1.9.2016-31.8.2019. Taideneuvoston puheenjohtajaksi nimettiin pääjohtaja Risto Ruohonen Helsingistä....

Läs mer

Laadukas lastenteatteri -tapaaminen alan ammattilaisille 18. lokakuuta

Lastenteatterin ammattilaiset kokoontuvat lokakuussa Hämeenlinnaan pohtimaan lastenteatterin kehittämistä ja alan ammattilaisten asemaa taiteen kentällä.

Läs mer

Centret för konstfrämjandes (Taike) e-post ändras

Från och med den 1 juni är den nya e-postadressen förnamn.efternamn@taike.fi

Läs mer

Förändringar i Centret för konstfrämjandes ansökningstider och stödformer från och med hösten

Från och med nästa höst förändras ansökningstiderna för flera stipendier och bidrag, utlysningskungörelserna förnyas och e-tjänsten är tillgänglig för förutom stipendiesökande också för...

Läs mer

Konstkommissionernas kandidatuppställning har börjat

Centret för konstfrämjande ber om medlemskandidater till de statliga och regionala konstkommissionerna senast den 15 juni. På hösten utser konstrådet medlemmarna till den tvååriga...

Läs mer

Anna meille meidän jokapäiväinen taiteemme -tietoisku Kittilän Kaukosessa

Mitä tarkoittaa prosenttiperiaate? Mitä on kokeilukulttuuri? Mitä pitää sisällään hallituksen kärkihanke 4 toimenpide 2: Prosenttiperiaatteen laajentaminen yhteistyössä sosiaali- ja...

Läs mer

Hjälp Taike att utveckla sin verksamhet och svara på enkäten!

För att utveckla Taikes verksamhet samlar vi in respons från våra intressenter. Enkäten upprättas av doktor i samhällsvetenskap Sakarias Sokka. Svaren behandlas konfidentiellt och anonymt.

Läs mer

Kysely taiteen ja kulttuurin toimijoille kulttuurien välisestä kotouttamisesta taiteen ja kulttuurin avulla

Onko yhteisösi erityisesti huomioinut pakolaisia/turvapaikanhakijoita/maahanmuuttajia taide- ja kulttuuriohjelmatarjonnassaan, esimerkiksi, lisäämällä heidän osallistumistaan kulttuuri- ja...

Läs mer

Minä ja taide -föreläsningen koncentrar på kvinnokonst

Den populära föreläsningsserien Minä ja tiede sprider sig till konstens och kulturens domän. Minä ja taide -föreläsningarna leder in på nya konstfenomen och aktuella konstdiskussioner och hjälper...

Läs mer

900 000 euro för främjande av filmkonst

Centret för konstfrämjande och statens audiovisuella konstkommission har delat ut stipendier och bidrag för att skriva filmmanus, arrangera filmevenemang, övriga projekt som främjar filmkonst samt...

Läs mer

Paneelikeskustelu taidekritiikin kielestä Jyväskylässä 29. maaliskuuta

Taiteen edistämiskeskus järjestää ”Kritiikin kieli” -paneelikeskustelun Jyväskylän kaupunginteatterin lämpiössä tiistaina 29.3.2016 klo 17-20.

Läs mer

Minä ja taide -föreläsningar fortsätter i Seinäjoki och Vasa

Minä ja taide -föreläsningarna leder in på nya konstfenomen och aktuella konstdiskussioner och hjälper att förstå, värdesätta, irriteras och glädjas av konst.

Läs mer

Finländsk film fick en halv miljon kvalitetsstöd

Statens audiovisuella konstkommission beviljade kvalitetsstöd till 25 filmer för sammantaget 498 000 euro. Av de långa teaterfilmerna gick det största stödet om 50 000 euro till Klaus Härös...

Läs mer

Statens konstnärsstipendium till 304 konstnärer

Stipendierna som utdelas av statens konstkommissioner är beroende på konstart antingen fem-, tre-, ett- och halvåriga. Stipendiernas antal och längd varierar enligt konstart. En ny stipendieperiod...

Läs mer

Keskustelu itsensä työllistävistä taiteilijoista, sukupuolesta ja rahasta jatkuu blogissa

Taiken ja Cuporen keskustelutilaisuus 18. helmikuuta veti ravintola Dubrovnikin salin lähes täyteen. Keskustelu taiteilijan asemasta kävi vilkkaana itsensätyöllistämisestä sukupuolen vaikutukseen.

Läs mer

Minä ja taide -föreläsningar börjar i Seinäjoki och Vasa

Den populära föreläsningsserien Minä ja tiede sprider sig till konstens och kulturens domän. Minä ja taide -föreläsningarna leder in på nya konstfenomen och aktuella konstdiskussioner och hjälper...

Läs mer

Under temaåret vill Centret för konstfrämjande lyfta fram barn- och ungdomskulturens ställning

I loppet av temaåret 2016 arrangeras flera evenemang runtom kring Finland samlat under temat #taideonlasten. Under temaåret samarbetar Taike med barnkulturcentra och barnombudsmannen Tuomas...

Läs mer

Taiken verkkosivuja koskeva kysely tuotti arvokasta palautetta - Museokortti arvottu vastaajien kesken

Kyselyyn vastasi 347 sivuston käyttäjää. Museokortin voitti Saara Repo.

Läs mer

Centret för konstfrämjande delade ut 412 000 euro för att främja konstens inverkan på hälsa och välfärd

Statsunderstöden som är avsedda för att främja konstens inverkan på hälsa och välfärd kunde för första gången ansökas riksomfattande. Centret för konstfrämjande välkomnade i synnerhet sökande från...

Läs mer

Serviceavbrott i vår e-tjänst 15 – 17 februari

Avbrottet inleds på måndagen den 15.2 kl. 15. Tjänsten är i bruk igen på onsdagen den 17.2 kl. 8.

Läs mer

Turun alueen animaatio-opas julkaistu

Vuonna 2015 visuaalisen taiteen läänintaiteilijakautensa päättänyt Taru Muurain on tehnyt läänintaiteilijaprojektina julkaisun Turun alueen animaatio-opas 2016. Kokoelma on nyt saatavana...

Läs mer

Vinn ett Museikort genom att svara på en enkät om webbplatsen taike.fi

Vi förnyar vår webbplats och samlar därför in användarrespons om Taikes webbsida www.taike.fi. Genom att svara hjälper du oss att utveckla vår webbplats och vår kundservice. Det tar cirka 15...

Läs mer

Polemiikkia taidekritiikistä –keskustelusarja käynnistyy 16. helmikuuta

Taiteen edistämiskeskus järjestää taidekritiikkiä käsittelevän keskustelusarjan Jyväskylän kaupunginteatterin lämpiössä kevään 2016 aikana. Ensimmäinen avoin tilaisuus on 16. helmikuuta.

Läs mer

Itsensä työllistävät taiteilijat, sukupuoli ja raha – avoin keskustelutilaisuus 18. helmikuuta

Taiteen edistämiskeskus (Taike) ja Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore järjestävät Taike & Cupore Talks: Itsensä työllistävät taiteilijat, sukupuoli ja raha...

Läs mer

Symposium med North Cultitude 62/63 nätverket i Vasa

North Cultitude 62/63 -nätverket kallar konst- och kulturaktörer till ett symposium där möjlighet ges att träffa gelikar, dela idéer och berätta om sin egen verksamhet samt hitta samarbetspartners...

Läs mer

Matka-apurahat 5/2015

Taiteen edistämiskeskus (Taike) myönsi matka-apurahoja taiteilijoiden kansainvälisen liikkuvuuden edistämiseen. Vuoden 2015 viidennellä hakukierroksella apurahoja myönnettiin yhteensä 81 600...

Läs mer

Taiken syksyn apurahahakemuksista päätökset helmi-maaliskuun aikana

Syksyllä Taiken kohde-, monikulttuurisuus- ja residenssiapurahaa tai alueiden työskentely-, kohde- ja lastenkulttuurin kohdeapurahaa sekä yhteisöavustusta hakeneet saavat päätöksen helmi-maaliskuun...

Läs mer

Taiteen rahoituspäätöksiä tekevät arvostavat itsenäistä ajattelua ja uusia avauksia

Apurahahakemuksia arvioivat taiteilijat ja asiantuntijat ovat yksimielisiä siitä, että taiteen on oltava ensisijaisesti vapaata sekä määrittelyiltä että poliittisilta tarkoitusperiltään....

Läs mer

Taideneuvosto huolissaan hallituksen esityksestä työttömyysturvalain muuttamiseksi

Pahimmillaan uusi laki johtaisi siihen, että freelancetaiteilijat olisivat kokonaan työttömyysturvan ulkopuolella. Lakiesityksen valmistelussa ei ole asianmukaisella tavalla kuultu taide- ja...

Läs mer

Dokumentärregissören Markku Heikkinen fick statspriset i filmkonst

Priset som beviljas av statens audiovisuella konstkommission delades ut av undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen på onsdagen i Helsingfors. Priset på 13 500 euro betalas ur tipsmedel.

Läs mer

Ljuskonstverken och -evenemangen lyser upp midvintermörkret på Konstfrämjandets dag den 1 december

Ljus över konsten! -evenemanget når ut till 14 orter runt om i Finland. En del av konstverken lever under en upplyst kväll, andra stannar i stadsbilden en längre tid. I evenemanget deltar 27...

Läs mer

Konstens ljus kallar till Konstfrämjandets dag den 1 december

I skymningen tänds ljuskonstverk på 14 orter på alla de områden där Centret för konstfrämjande (Taike) är verksamt. Över hela Finland visas ljusskulpturer och -installationer. Det är nu tredje...

Läs mer

Naistaiteilija jää edelleen tuloissa miesten jälkeen

Taiteen kentän naisvaltaistuminen 2000-luvulla ei ole poistanut sukupuolten välisiä tuloeroja. Naisten ja miesten väliset tuloerot ovat kaventuneet, mutta pysyneet siitä huolimatta edelleen muuta...

Läs mer

Rekordantal stipendieansökningar – den elektroniska ansökningen lyckades

Centret för konstfrämjande (Taike) mottog 5 632 elektroniska ansökningar i stipendieutlysningen som avslutades i dag. Det här var första gången e-tjänsten var i ett så här omfattat bruk. Kunderna...

Läs mer

Verkkoasiointimme toimii jälleen

Pahoittelemme teknistä häiriötä, joka on nyt korjattu.

Läs mer

Verkkoasioinnissamme tekninen häiriö

Tilannetta korjataan parhaillaan.

Läs mer

Taiteilijan venttiili: välmåendeklinik för konstnärer

i Seinäjoki fre 27.11. och fre 11.12.2015 i Karleby to 26.11. och to 10.12.2015

Läs mer

Taiteilijan venttiili: taiteilijoiden työhyvinvointiklinikka Kokkolassa to 26.11. ja to 10.12.2015

Taiteen edistämiskeskuksen Pohjanmaan aluetoimipiste järjestää yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa Taiteilijan venttiili –nimisen työhyvinvointiklinikan Kokkolassa. Klinikka on suunnattu...

Läs mer

Hae apurahaa ajoissa – asioi verkossa!

Taiken apurahan hakija – aloita hakemuksen teko hyvissä ajoin ennen viimeistä hakupäivää. Verkkopalvelussa voit tallentaa keskeneräisen hakemuksen ja palata muokkaamaan sitä hakuaikana. Hakuaika...

Läs mer

Kontakt

Kommissionen för audiovisuell konst
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295330900
asiakaspalvelu@taike.fi
Sök personer