Österbottens konstkommission - Medlemmar

Konstkommission   Österbottens konstkommission är ett av Centret för konstfrämjandets regionala expertorgan. Dess verksamhetsområden är Österbottens,...

Regional Arts Council - Ostrobothnia

Regional Arts Council The Arts Council of Ostrobothnia is an expert body of the Arts Promotion Centre Finland responsible for the regions of Ostrobothnia, Southern Ostrobothnia and Middle...

Pohjanmaa - Taidetoimikunta

Taidetoimikunta Pohjanmaan taidetoimikunta on yksi Taiteen edistämiskeskuksen alueellisista asiantuntijaelimistä. Sen toimialue on Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja...

Österbotten

Österbottens byrå betjänar Österbottens konstkommissions stipendiekunder. Dessutom främjar den Österbottens, Södra Österbottens och Mellersta Österbottens konstnärers nationella och...