Taustakuva

Litteratur

Framförallt alla de världrar ich de resor som människan kan göra endast inom sig själv.

- Katariina

© Antti Luostarinen / Hahmo
Senast ändrad: 27.08.2016

Litteratur

Av alla EU-medborgare är det finländarna som använder biblioteken allra flitigast. Undervisnings- och kulturministeriet beviljar årligen ca en miljon euro som köpanslag, med vars hjälp biblioteken årligen kan köpa ca 50 000 böcker. Böckerna väljs från en förteckning över kvalitetslitteratur med låg spridning. Listan sammanställs årligen av statens litteraturkommission och Delegationen för informationsspridning.

Den finskspråkiga litteraturen har en liten marknad. Därför måste författares och översättares skapande arbete understödas med biblioteksunderstöd och konstnärsstipendier. Även faktaboksförfattare får biblioteksunderstöd.

Litteraturkommissionen ger stöd åt författarskolning på olika håll av Finland och olika former av litterära evenemang.

Senast ändrad: 02.10.2017
Taike fördelade 8,3 miljoner euro i verksamhetsbidrag till olika konstarter

Centret för konstfrämjande (Taike) har beviljat verksamhetsbidrag på totalt 8,3 miljoner euro. Bidragen fördelades på 153 bidragsmottagare inom tio olika konstarter. För första gången beslöt Taike...

Läs mer

Förlagsredaktören Harri Haanpää och översättaren Sari Karhulahti fick Statspriset i litteratur

Statens litteraturkommission tilldelade året 2017 statspris i litteratur till förlagsredaktören Harri Haanpää och översättaren Sari Karhulahti. Priset delades ut av kulturminister Sampo Terho....

Läs mer

Författarna Aino Havukainen, Sami Toivonen och Kalle Veirto fick statspriser i barnkultur

Aktörer inom barnkultur belönades med statspriset för barnkultur. Statspriset gick till författarna och illustratörerna Aino Havukainen och Sami Toivonen samt författaren Kalle Veirto. Minister...

Läs mer

Biblioteksstipendier utdelades för 2,5 miljoner euro

Biblioteksstipendienämnden för författare och översättare har delat ut stipendier för 2 545 000 euro. Stipendiet beviljades till 400 författare eller översättare.

Läs mer

Flest musiker, tonsättare och bildkonstnärer bland konstnärspensionsmottagarna

Centret för konstfrämjande (Taike) har delat ut 61 extra konstnärspensioner.

Läs mer

Litteratur och konstjournalistik främjas med 300 000 euro

Centret för konstfrämjande stöder skrivarutbildning, litteraturevenemang och en webbpublikation inom samtidskonst med 115 000 euro. Litteraturkommissionen beviljade projektstipendier åt författare,...

Läs mer

Taikes åtta miljoner svarar inte på fältets nödrop

Centret för konstfrämjande (Taike) har delat ut verksamhetsbidrag för 7,9 miljoner euro. Stöd beviljas till åtta konstarter: filmkonst, litteratur, bildkonst, musik, scen-, cirkus-, dans- och...

Läs mer

Statspriset i litteratur går till författaren Johan Bargum och statspriset för översättare till Reita Lounatvuori

Statens litteraturkommission tilldelade året 2016 statspris i litteratur till författare Johan Bargum och översättare Reita Lounatvuori. Priset som beviljas av statens litteraturkomission delades...

Läs mer

Författaren Kurt Högnäs fick Österbottens konstpris

Österbottens konstkommission belönade lyrikern Kurt Högnäs för hans framgångsrika författarkarriär som spänner över sex decennier. Priset är på 5 000 euro och det betalas ur tipsmedel.

Läs mer

Aulikki Oksanen får Nylands konstpris

Nylands konstkommission har tilldelat Aulikki Oksanen konstpriset 2016 som erkänsla för hennes framstående arbete som författare och poet. Priset är på 5 000 euro och det betalas ur tipsmedel.

Läs mer

Kontakt

Litteraturkommissionen
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295330900
asiakaspalvelu@taike.fiSök personer