Projekt

Filmiapaja

Filmiapaja sammanför kompetensen inom den audiovisuella branschen, hos författare och manusförfattare samt skapar färska berättelser med avstamp i en nordlig miljö. Ansökan till projektet öppnade våren 2023.
Projektstatus:
Löpande
Tidpunkt:
-
En skrivmaskin inuti en stämningsfull träbyggnad. På ett papper i skrivmaskinen står det ”Filmiapaja”. I bakgrunden ett fönster med utsikt över ett fjällandskap.
Kuva: Jani Kärppä / Kota Collective
Filmiapajan logo. Kirjoituskone, jossa paperin sijaan filmiä.

 

Är du professionell författare, dramaturg, manusförfattare, producent, regissör eller liknande som arbetar eller vill arbeta inom den audiovisuella branschen? Vill du nätverka och hitta nya samarbetspartner? Arbetar du med texter och vill utveckla berättelser som utspelar sig i norr till audiovisuella produkter?

Ansökan

Ansökan öppnade den 21 mars 2023 kl. 14 och stängde den 3 april 2023 kl. 16.

Mer information om Filmiapaja

Filmiapaja är ett samarbetsprojekt mellan Centret för konstfrämjande och Uleåborgs kulturstiftelse som sammanför den audiovisuella branschens, författares och manusförfattares kunnande samt skapar färska berättelser med avstamp i en nordlig miljö. Filmiapaja samlar aktörer och finansiärer samt möjliggör nya produktioner, samarbetsnätverk och arbetssätt inom av-branschen. I projektet utvecklas berättande verk som hör till av-området i dess vidaste bemärkelse (film, ljuddrama, mediekonst, kortfilm, podd osv.).

Filmiapaja pågår i ett och ett halvt år och innehåller en serie workshoppar samt möjliggör finansiering av några av produktionerna genom Uleåborgs kulturstiftelse. Dessutom kommer manusförfattare som är engagerade i Filmiapaja att ha möjlighet att ansöka om ett separat manusstipendium från och med hösten 2023. Projektet har en budget på cirka 750 000 euro, varav 400 000 euro fördelas till upphovsmän och produktioner.

Filmiapajas huvudsakliga åtgärder är

  1. nätverksträffar för att sammanföra yrkesverksamma i av- och litteraturbranschen
  2. workshoppar för att utveckla och anpassa berättelser från norr till ett audiovisuellt format
  3. sparringmöten för enskilda projekt som behöver experthjälp.

Filmiapaja kulminerar i ett pitching-evenemang i slutet av 2024, där man presenterar projekten för utvalda finansiärer och väljer ut de produktioner som ska få finansiering från Uleåborgs kulturstiftelse.

Parter i samarbetet

Centret för främjande av audiovisuell kultur, Lapplands litteraturförening, Uleåborgs författarförening, Uleåborgs kulturstiftelse, Pohjoisen audiovisuaaliset ammattilaiset (PAVA), Rundradion.