Dialogkort

Ett nytt verktyg för att främja konst- och kulturtjänsternas jämlikhet och hållbarhet.

Starta en förändring

Vill du vara en föregångare inom kulturell mångfald och hållbar utveckling? Starta en förändring inom konst och kultur med hjälp av Dialogkort!

Dialogkorten är ett nytt verktyg som hjälper till att reda ut begreppen kring kulturell mångfald och hållbar utveckling samt att främja konst- och kulturtjänsternas jämlikhet och hållbarhet. Beställ korten gratis och starta en konstruktiv diskussion på din arbetsplats för ett mer mångfaldigt och hållbart Finland.

Dialogkorten används på workshoppar. I den medföljande handboken för facilitatorer hittar du den information och det material du behöver för att anordna workshoppar. Du kan också boka en certifierad dialogkortsfacilitator bland Kultur för alla-tjänstens mångfaldsagenter. En facilitator utbildad av Kultur för alla-tjänsten och Globe Art Point hjälper dig att planera en workshop skräddarsydd för din organisation och leder den på plats. Under projektets pilotår (2023) kan konst- och kulturorganisationer kostnadsfritt beställa Dialogkort och boka en mångfaldsagent som facilitator till en workshop.

Ett sexkantigt kort där det i mitten står ”minska ojämlikheten” på finska. På sexhörningens sidor står det på finska ”föråldrade normer”, ”socioekonomiska skillnader”, ”brist på positiv särbehandling”, ”otillräckliga satsningar på integration”, ”strukturell diskriminering” och ”?”. Kortet har en grön triangulär mosaik i bakgrunden.
Minska ojämlikheten-kortet. Bild på kortet: Takizawa Taro, Your Mossy Apartment (2021)
Ett kalejdoskopiskt naturliknande mönster som återkommer i nyanser av rosa, gult och orange.
Eduardo Solorzano Tejeda, Rosa (2011, detalj)

Dialogkort i praktiken

Dialogkorten används på cirka tre timmars ansikte mot ansikte-workshoppar i enlighet med principerna för säkrare lokaler. På workshopparna kan man reflektera över hur kulturell mångfald och hållbar utveckling återspeglas på arbetsplatsen och hur organisationen kan utveckla sin verksamhet för att bli ännu mer jämlik och hållbar. Man kan också fundera på hur organisationen kan arbeta på ett jämlikt och hållbart sätt i förhållande till arbetsplatsens värderingar och strategier. Målet är att åstadkomma konkreta förändringar.

En lämplig gruppstorlek är ca 4–7 personer per kortlek. Förpackningen innehåller en kortlek (9 kort), anteckningslappar och en handbok för facilitatorn. Kort och handbok finns på finska och engelska.

Förståelse för jämlikhet och hållbar utveckling

Dialogkorten om kulturell mångfald och hållbar utveckling är resultatet av ett samarbete mellan undervisnings- och kulturministeriet och Taike inom ramen för arbetsgruppen för Kulturpolitik, invandrare och främjande av kulturell mångfald. Finländska experter på konst, kulturell mångfald och hållbar utveckling har varit med och tagit fram korten. Korten är illustrerade med verk av nio konstnärer med olika kulturell bakgrund, utvalda genom en anbudsinfordran våren 2022.

Grön triangulär mosaik.
Takizawa Taro, Your Mossy Apartment (2021, detalj)