Dataskydd

Centret för konstfrämjande samlar in personuppgifter för behandling av statsunderstödsansökningar, statistikföring och kommunikation.

Bara de nödvändiga uppgifterna från varje register sparas för respektive ändamål. Personuppgifter som sparas i Salama-ärendehanteringssystemet och e-tjänsten i samband med statsunderstödsansökningar är bland annat namn, personbeteckning, telefonnummer, postadress och e-postadress.

Se närmare information i de finskspråkiga dataskyddsbeskrivningarna nedan.

Kontroll och uppdatering av uppgifter

Du har rätt att kontrollera dina egna uppgifter och begära att felaktiga uppgifter korrigeras, och att onödiga eller föråldrade uppgifter raderas. Begäran om att få de egna personuppgifterna och att de korrigeras eller raderas skickas till Centret för konstfrämjande på adressen [email protected].

Du kan själv ändra dina kontaktuppgifter och övriga personliga uppgifter i e-tjänstens kundregister. Om du har lämnat in en ansökan i pappersform, kan du begära en uppdatering av dina uppgifter via kundservicen: [email protected], tfn 0295 330 700.