Tillgänglighet

Vårt mål är att våra webbtjänster ska vara tillgängliga och vi arbetar för att fortlöpande främja tillgängligheten.

I tillgänglighetsutlåtandena för tjänsterna berättar vi hur vi har evaluerat våra tjänsters tillgänglighet, vilka brister det förekommer i deras tillgänglighet och hur du kan ge oss respons.

Tillgänglighetsutlåtanden