Tillgänglighet

Vårt mål är att våra webbtjänster ska vara tillgängliga och vi arbetar för att fortlöpande främja tillgängligheten. I tillgänglighetsutlåtandena för tjänsterna berättar vi hur vi har evaluerat våra tjänsters tillgänglighet, vilka brister det förekommer i deras tillgänglighet och hur du kan ge oss respons.

Tillgänglighetsutlåtanden

Senast ändrad: 18.10.2021

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer