Dialogikortit

Uusi työkalu yhdenvertaisuuden ja kestävyyden edistämiseen taide- ja kulttuuripalveluissa.

Käynnistä muutos

Haluatko sinä olla edelläkävijä kulttuurisen moninaisuuden ja kestävän kehityksen teemoissa? Käynnistä muutos taide- ja kulttuurikentällä Dialogikorttien avulla!

Dialogikortit ovat uusi työkalu, joka auttaa avaamaan kulttuurisen moninaisuuden ja kestävän kehityksen käsitteitä ja edistämään yhdenvertaisuutta ja kestävyyttä taide- ja kulttuuripalveluissa. Tilaa maksuttomat kortit ja aloita rakentava keskustelu työyhteisössäsi kohti moninaisempaa ja kestävämpää Suomea.

Dialogikortteja käytetään työpajoissa. Korttien mukana tulevasta fasilitaattorin ohjekirjasta saat tarvittavat tiedot ja materiaalit työpajojen järjestämiseen. Voit myös tilata sertifioidun dialogikorttifasilitaattorin Kulttuuria kaikille -palvelun moninaisuusagenttien joukosta. Kulttuuria kaikille -palvelun ja Globe Art Pointin kouluttama fasilitaattori auttaa suunnittelemaan juuri sinun organisaatiollesi räätälöidyn työpajan ja tulee vetämään sitä paikan päälle. Hankkeen pilottivuotena (2023) taide- ja kulttuurialan organisaatiot voivat tilata sekä Dialogikortteja, että moninaisuusagentteja työpajojen fasilitaattoreiksi maksutta.

Kuusikulmainen kortti, jonka keskellä lukee "Hyvä koulutus". Kuusikulmion sivuilla lukee "roolimallien puute", "aukot opettajien koulutuksessa", "perheen vähäinen tuki", ennakkoluulot ja stereotypiat", "koulujen resurssit" sekä "?". Kortin kääntöpuolella on lukuisia kortin teemaan liittyviä käsitteitä kuten "kielitaito", "kouluterveydenhuolto" ja "oppilaanohjaus".
Hyvä koulutus -kortti. Kortin kuva: Uzair Amjad, An unattended shadow (2021)
Kaksi kuusikulmaista korttia osin päällekkäin. Päällimmäisessä lukee "ilmastotekoja". Alemman kortin otsikko ei näy. Päällimmäisen kuusikulmaisen kortin sivuilla lukee "kulutusyhteiskunta", ihmiskeskeinen luontosuhde", jatkuvan kasvun pakko", globaali epätasa-arvo", "yhteistoiminnan ongelmat" ja "?".
Ilmastotekoja -kortti. Kortin kuva: Daniel Malpica, sarjasta Sulava (2021). Rauha, oikeus ja hyvä hallinto -kortti. Kortin kuva: Inês Wellenkamp de Mesquita Mendes Jales, Steller Jay (2022).

Dialogikortit käytännössä

Dialogikortteja käytetään kasvokkaisissa noin kolmen tunnin mittaisissa työpajoissa turvallisempien tilojen periaatteiden mukaan. Työpajoissa voidaan pohtia, miten kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys näkyvät työyhteisössä ja miten organisaatio voi kehittää toimintaansa vielä yhdenvertaisemmaksi ja kestävämmäksi. Lisäksi voidaan miettiä, miten organisaatio voi toimia yhdenvertaisesti ja kestävästi suhteessa yhteisönsä arvoihin ja strategioihin. Tavoitteena on saavuttaa konkreettisia muutoksia.

Sopiva ryhmäkoko on noin 4-7 henkilöä per korttipakka. Pakkaus sisältää yhden korttipakan (9 korttia), muistinpanolaput ja fasilitaattorin ohjekirjan. Kortit ja ohjekirja ovat saatavilla suomeksi ja englanniksi. 

Ymmärrystä yhdenvertaisuudesta ja kestävästä kehityksestä

Kulttuurisen moninaisuuden ja kestävän kehityksen dialogikortit ovat opetus- ja kulttuuriministeriön ja Taiken yhteistyön tulosta, osana Kulttuuripolitiikka, maahanmuuttajat ja kulttuurisen moninaisuuden edistäminen -työryhmän toimintaa. Korttien tekemisessä on ollut mukana suomalaisia taiteen, kulttuurisen moninaisuuden ja kestävän kehityksen asiantuntijoita. Korttien kuvituksena on käytetty yhdeksän eri kulttuuritaustoista tulevan taiteilijan töitä, jotka valittiin keväällä 2022 avoimen haun kautta.

Dialogikorttien ohjekirja. Kannessa on dialogikorttien muotoisista kuusikulmaisista kennoista muodostuva kennosto sekä otsikko "Dialogikortit - Kulttuurien moninaisuuden ja kestävän kehityksen työkalu. Fasilitaattorin ohjekirja".