Taustakuva

Cirkuskonst

Cirkus är jättekul och spännande.

- Miklos

© Antti Luostarinen / Hahmo
Senast ändrad: 27.08.2016

Cirkuskonst

Den nya finländska cirkusen lever i ett dynamiskt skede. Dess snabba utveckling vittnar om branschens livskraft, vilket i sin tur leder till ett stigande behov av resurser. Danskonstkommissionen bidrar till att stöda utvecklandet och förverkligandet av cirkusföreställningar, och eftersträvar en ökning av anslagen även i framtiden.

Till skillnad från många andra konstgrenar bor majoriteten av cirkuskonstnärerna inte i huvudstadsregionen. Verksamheten är livlig Finland runt. Det ges flera uppträdanden, och publikmängden är i stigande. Som hobbyform har cirkus blivit en av de populäraste konstgrenarna hos barn och ungdom. I vårt lands över 30 cirkusskolor växer en ny begåvad cirkuskonstgeneration.

För tillfället är nästan alla föreställningar freelansproduktioner. Kommissionen understöder föreställningar med stipendier och bidrag. Bidrag ges inte enbart för projekt utan även för cirkusgruppernas verksamhet. I år ges verksamhetsbidrag åt 17 grupper.


 

Senast ändrad: 15.02.2012
Statspriset i cirkuskonst gick till festivalen Hiljaisuus

Statens scenkonstkomission har beviljat statspriset i cirkuskonst till Taiteilijayhdistys Hiljaisuus ry som årligen ordnar festivalen Hiljaisuus (Tystnad) i Kittilä. Priset delades ut av...

Läs mer

Flest musiker, tonsättare och bildkonstnärer bland konstnärspensionsmottagarna

Centret för konstfrämjande (Taike) har delat ut 61 extra konstnärspensioner.

Läs mer

Cirkuskonst främjas med 68 000 euro

Centret för konstfrämjande och scenkonstkommissionen stöder cirkusevenemang och producering av cirkusverk med 68 000 euro.

Läs mer

Taikes åtta miljoner svarar inte på fältets nödrop

Centret för konstfrämjande (Taike) har delat ut verksamhetsbidrag för 7,9 miljoner euro. Stöd beviljas till åtta konstarter: filmkonst, litteratur, bildkonst, musik, scen-, cirkus-, dans- och...

Läs mer

Statspriset för cirkuskonst går till cirkuskonstnärerna Rauli Kosonen, Kalle Lehto och Petri Tuominen

Priset som beviljas av statens scenskonstkomission delades ut av undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen på onsdagen i Helsingfors. Priset på 13 500 euro betalas ur tipsmedel.

Läs mer

Cirkuskonstnär Petri Tuominen fick femårigt konstnärstipendium

Statens scenkonstkommission fick 48 ansökningar från cirkuskonstens område och stipendiet erhölls av 7 konstnärer. Det femåriga konstnärsstipendiet som beviljades för andra gången gick till...

Läs mer

Extra konstnärspension åt 59 konstnärer

Centret för konstfrämjande har beviljat 59 personliga extra konstnärspensioner som antingen full- eller delpension från och med den 1.1.2016.

Läs mer

Halv miljon euro för att främja cirkuskonst

Centret för konstfrämjande och statens scenkonstkommission beviljade stipendier och bidrag för produktionskostnader av cirkusverk, cirkusevenemang samt till cirkusföreningars verksamhet.

Läs mer

Kimmo Hietanen tillträder som medlem i scenkonstkommissionen

Konstrådet utsåg cirkuskonstnär Kimmo Hietanen från Helsingfors till medlem i scenkonstkommission från och med den 11.2.2016 och godkände avgång för Riku Lievonen. Hietanen är också medlem i...

Läs mer

Medlemsbyten i konstkommissionerna

Som ny medlem i statens musikkommission börjar verksamhetsledare Marketa Rehor och som nya medlemmar för kommissionen för gränsöverskridande konst, mångfald och internationell verksamhet forskare...

Läs mer

Kontakt

Scenkonstkommissionen
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295330900
asiakaspalvelu@taike.fi
Sök personer