Taustakuva

Danskonst

Dansen gör det möjligt att uppleva olika resor, utrymmen och känslor.

- Ida

© Antti Luostarinen / Hahmo
Senast ändrad: 01.09.2016

Danskonst

I Finland finns ca 1 000 danskonstnärer av vilka majoriteten arbetar på det s.k. fria fältet, alltså utanför de teatrar som hör till teaterlagen. För dessa aktörer är danskonstkommissionens understöd den huvudsakliga inkomstkällan.

Majoriteten av nya danskonstverk förverkligas som freelansproduktioner, vilka understöds av danskonstkommissionen med stipendier och bidrag. Majoriteten av understödet är riktat att möjliggöra uppsättningar på en riksnivå så, att publiken kan se och uppleva dans oavsett sin hemort.

För tillfället får 17 fria dansgrupper danskonstkommissionens verksamhetsunderstöd. Dessutom ges kvalitetsstöd åt enskilda konstnärer, arbetsgrupper och dansgrupper som inte hör till teaterlagen.

Undervisnings- och kulturministeriet ger understöd åt de dansteatrar (9 st.) som hör till teaterlagen samt till dansens nationella regionalcentrum.

Senast ändrad: 15.02.2012
Scenkonsten får en miljon euro i tilläggsfinansiering

Centret för konstfrämjande Taike får ett engångsbidrag på en miljon euro att fördelas 2019 som tilläggsfinansiering till aktörer inom scenkonst. Från och med 2020 förstärks fältets...

Läs mer

Danskonsten främjas med 326 000 euro

Centret för konstfrämjande (Taike) stöder danskonstverk, dansevenemang och andra projekt med 93 000 euro. Scenkonstkommissionen fördelade projektstipendier åt danskonstnärer uppgående till totalt...

Läs mer

Taike fördelade 8,3 miljoner euro i verksamhetsbidrag till olika konstarter

Centret för konstfrämjande (Taike) har beviljat verksamhetsbidrag på totalt 8,3 miljoner euro. Bidragen fördelades på 153 bidragsmottagare inom tio olika konstarter. För första gången beslöt Taike...

Läs mer

Dansare, koreograf Valtteri Raekallio fick Nylands konstpris

Nylands konstkommission har prisbelönat danskonstnär Valtteri Raekallio för hans mångformiga och imponerande konstnärliga arbete. Priset är på 5 000 euro och det betalas ur tipsvinstmedel.

Läs mer

Statspriset i danskonst gick till Liikelaituri

Statens scenkonstkomission har beviljat statspriset i danskonst till föreställnings- och repetitionsutrymmet Liikelaituri. Priset delades ut av kulturminister Sampo Terho. Priset på 14 000 euro...

Läs mer

Flest musiker, tonsättare och bildkonstnärer bland konstnärspensionsmottagarna

Centret för konstfrämjande (Taike) har delat ut 61 extra konstnärspensioner.

Läs mer

Dans främjas med 329 000 euro

Centret för konstfrämjande stöder dansproduktioner, dansevenemang och andra projekt med 98 000 euro. Scenkonstkommissionen delade ut projektstipendier åt danskonstnärer för 231 000 euro.

Läs mer

Taikes åtta miljoner svarar inte på fältets nödrop

Centret för konstfrämjande (Taike) har delat ut verksamhetsbidrag för 7,9 miljoner euro. Stöd beviljas till åtta konstarter: filmkonst, litteratur, bildkonst, musik, scen-, cirkus-, dans- och...

Läs mer

Statspriset för danskonst går till danskonstnären Carl Knif

Priset som beviljas av statens scenskonstkomission delades ut av undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen på onsdagen i Helsingfors. Priset på 13 500 euro betalas ur tipsmedel.

Läs mer

Konstnärsstipendier åt 16 danskonstnärer

Det inkom 124 ansökningar från danskonstens område och stipendiet beviljades till 16 danskonstnärer. Det femåriga stipendiet erhölls av koreograf-dansare Eeva Muilu och danskonstnär Valtteri...

Läs mer

Kontakt

Scenkonstkommissionen
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295330900
asiakaspalvelu@taike.fiSök personer