Tietosuoja

Taike kerää henkilötietoja valtionavustushakemusten käsittelyä, tilastointia ja viestintää varten.

Kuhunkin tarkoitukseen tallennetaan vain tarpeelliset tiedot rekisteristä riippuen. Valtionavustushakemusten yhteydessä Salama-asianhallintajärjestelmään ja verkkoasiointiin tallentuvia henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi, henkilötunnus, puhelinnumero, postiosoite ja sähköpostiosoite.

Järjestelmien tietosuojaselosteet

Asiakirjajulkisuus

Viranomaisen asiakirjat ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole lailla erikseen rajoitettu. Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta.

Taiteen edistämiskeskuksen asiakirjajulkisuuskuvauksen tarkoituksena on antaa tietoa tietopyyntöjen tekemisestä. Asiakirjajulkisuuskuvauksen voi lukea tästä.

Tietojen tarkistaminen ja päivittäminen

Henkilöllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot sekä pyytää oikaisemaan virheelliset tai poistamaan tarpeettomat tai vanhentuneet tiedot. Omia henkilötietoja koskevat tieto-, oikaisu- ja poistopyynnöt lähetetään osoitteeseen [email protected].

Yhteystietojen ja muut omien tietojen muutokset sähköisen asiointijärjestelmän asiakasrekisteriin voi tehdä itse verkkoasioinnissa. Jos olet asioinut paperisella hakemuksella, voit tehdä päivityspyynnön asiakaspalvelun kautta:

[email protected], p. 0295 330 700.