Saavutettavuus huomioitu -leima

Taike.fi-verkkosivustolle on myönnetty Saavutettavuus huomioitu -leima maaliskuussa 2018. Sivustolla, jolle leima on myönnetty, on erityisesti huomioitu:

 • käyttäjät, joilla on näkö- tai kuulovammoja
 • käyttäjät, joilla on motorisia tai kognitiivisia rajoitteita
 • seniorit.

Saavutettavuusleima on voimassa kolme vuotta, mutta se sitouttaa sivustot huomioimaan saavutettavuuden myös jatkossa.

Saavutettavuuden arviointi

Sivustolle tehtiin asiantuntijatyönä saavutettavuusarviointi vuonna 2017. Saavutettavuuden arvioinnin teki Eficode Oy (ent. Adage Oy). Saavutettavuusarvioinnin jälkeen suurin osa siinä tunnistetuista puutteista on korjattu.

Arvioinnin rajaukset

Arvioinnissa käsiteltiin kaikki verkkopalvelun keskeiset sivupohjat ja navigointiratkaisut. Erillispalveluista erityisesti tapahtumakalenteri, taiteen puheeksiottamisen opas ja valoruuduissa näytettävät tilastotiedot rajatiin vähäisen käytön, toissijaisen sisällön ja teknisesti haastavien korjauksien takia pois sivuston saavutettavuuslupauksesta ja arvioinnista, poislukien sen varmistaminen etteivät nämä ominaisuudet haitanneet muun sivuston käyttöä.

Havainnot ja toimenpiteet

Tehdyt havainnot priorisoitiin neliportaisella asteikolla. Kokonaisuudessaan havaintoja tehtiin seuraavasti:

 •  2 erittäin tärkeää
 •  3 tärkeää
 • 14 kohtalaista
 •  2 vähäistä

Erittäin tärkeät ja tärkeät havainnot

 • Erittäin tärkeä: Asioi verkossa -elementti ei ole saavutettava: siihen ei pääse näppäimistöllä ollenkaan käsiksi.
  Toimenpide: Korjattiin elementti näppäimistöllä käytettäväksi
 • Erittäin tärkeä: Kapeammalla näytöllä esiin tuleva hampurilaisvalikko ei pääse näppäimistöllä käsiksi, mikä estää kapeammalla näytöllä navigoimisen, sillä sivusto ei tarjoa vaihtoehtoisia navigaatiotapoja.
  Toimenpide: Korjattiin elementti näppäimistöllä käytettäväksi
 • Tärkeä: Sivustolla on muutamia kuvalinkkejä, joilla ei ole niiden sisältöä kertovaa attribuuttia tai attribuutti on tyhjä.
  Toimenpide: Korjattiin kuvalinkkien tesktivastineita.
 • Tärkeä: Palautelomakkeen CAPTCHA-toteutus ei ollut lainkaan saavutettava. Apuvälinekäytössä kuvasta voi olla täysin mahdoton saada mitään selvää, eikä muita vaihtoehtoja ole tarjolla, jolloin lomake jää lähettämättä.
  Toimenpide: CAPTHCA poistettiin käytöstä
 • Tärkeä: Palautelomakkeen virhepalautteita ei esitetty saavutettavasti.
  Toimenpide: Virhepalautteiden esitapaa selkeytettiin, ja fokus viedään suoraan niihin jos lomakkeen lähetys epäonnistuu.

Jos haluat antaa meille palautetta verkkopalvelumme saavutettavuudesta, ota yhteyttä asiakaspalveluumme asiakaspalvelu@taike.fi.

Viimeksi muokattu: 04.09.2020

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku