Projekt

Projekten inom temat Innovationskompetens inom den kreativa branschen och kulturbranschen (ESF+) ska stärka de kreativa branscherna och den kreativa ekonomin samt kompetensen inom konst- och kulturbranschen.
En tecknad figur står på ett ben med händerna i luften, omgiven av färgglada bollar. Text: Kreativt nät, Centret för konstfrämjande, medfinansieras av Europeiska unionen.

Inom det riksomfattande ESF+-temat Innovationskompetens inom den kreativa branschen och kulturbranschen finansieras projekt som ska stärka de kreativa branscherna och den kreativa ekonomin samt kompetensen inom konst- och kulturbranschen. På den här sidan hittar du information om projekt som ska startas och deras teman.

Temats första ansökningsomgång genomfördes våren 2023. Enligt den preliminära tidsplanen blir det klart under hösten 2023 vilka projekt som får finansiering. Temat finansieras av NTM-centralen i Tavastland, som också fattar finansieringsbesluten.

 

Projekt i den första ansökningsomgången

Luovien alojen projekti- ja kehittämisosaaminen työllistämisen ja työllistymisen tukena 
Sökande: Finlands humanistiska yrkeshögskola Ab

Musiikkiagenttikoulutus 
Sökande: Tammerfors yrkeshögskola Ab

Taide, teknologia ja kestävä matkailu -innovaatioalusta 
Genomförare av huvudprojekt: Yrkeshögskolan i Satakunta Ab 
Genomförare av delprojekt: Tammerfors högskolestiftelse sr, Yrkeshögskolan Lab Ab

Luovat Web3 ajassa 
Genomförare av huvudprojekt: Yrkeshögskolan Metropolia Ab 
Genomförare av delprojekt: Yrkeshögskolan i Tavastland Ab, Seinäjoki yrkeshögskola Ab, Yrkeshögskolan Arcada Ab, Finlands humanistiska yrkeshögskola Ab

AV UP – Uutta osaamista av-alalle 
Genomförare av huvudprojekt: Tammerfors yrkeshögskola Ab 
Genomförare av delprojekt: Tammerfors stad, Åbo yrkeshögskola Ab, Yrkeshögskolan Arcada Ab, Yrkeshögskolan Metropolia Ab, Åbo stad, Esboregionens utbildningssamkommun Omnia

Tekoäly luovan ja kulttuurialan ekosysteemissä – LuovAIn! 
Genomförare av huvudprojekt: Åbo universitet 
Genomförare av delprojekt: Uleåborgs universitet, Yrkeshögskolan Lab Ab, Tammerfors högskolestiftelse sr

Tuottajakeskus Living Lab 
Genomförare av huvudprojekt: Tammerfors yrkeshögskola Ab 
Genomförare av delprojekt: Yrkeshögskolan Metropolia Ab, Seinäjoki yrkeshögskola Ab, Finlands humanistiska yrkeshögskola Ab, Live FIN rf

Kuvataiteilijan uusi työ- ja ansaintakenttä 
Genomförare av huvudprojekt: Tammerfors yrkeshögskola Ab 
Genomförare av delprojekt: Lapplands universitet, Globe Art Point rf

KLUSTERI 
Genomförare av huvudprojekt: Rytmi-instituutin kannattajayhdistys ry 
Genomförare av delprojekt: Sydöstra Finlands yrkeshögskola Ab

 

Finansiärens kontaktuppgifter

Minna Taipale, finansieringsexpert, NTM-centralen i Tavastland minna.taipale(at)ely-keskus.fi, 0295 025 106

Kuvituskuva. Kolme violettia hahmoa vierekkäin.

Kontakta oss

Image
Henkilön kasvot.
Sofia-Charlotta Kakko
Befattning
Specialsakkunnig

0295 330 912

Image
Henkilökuntakuvassa Pia Repo
Pia Repo
Befattning
Sakkunnig

0295 330 857

Image
Henkilön kasvot.
Milla Minerva Mertanen
Befattning
Specialsakkunnig

0295 330 815

Image
Henkilön kasvot.
Milja Leskinen
Befattning
Kommunikationsplanerare

0295 330 811