Kreativt nät

Kreativt nät hjälper projekten och dem som söker finansiering inom temat (ESF+) Innovationskompetens inom den kreativa branschen och kulturbranschen.
Tecknade figurer på lila bakgrund. Text: Kreativt nät, Centret för konstfrämjande, medfinansieras av Europeiska unionen.

Ska stärka de kreativa branscherna

Innovationskompetens inom den kreativa branschen och kulturbranschen är ett av de riksomfattande ESF+-temana. ESF+ är Europeiska unionens finansiella instrument för att främja sysselsättning, social sammanhållning och ekonomiskt välstånd.

Inom temat finansieras under 2021–2027 projekt som ska stärka de kreativa branscherna och den kreativa ekonomin samt kompetensen inom konst- och kulturbranschen. Syftet med projektens verksamhet är till exempel att öka sysselsättningen eller kompetensen inom de kreativa branscherna. Finansieringsbesluten fattas av NTM-centralen i Tavastland.

Centret för konstfrämjandes Kreativt nät är temats koordineringsprojekt. Vårt mål är att hjälpa och uppmuntra proffs inom de kreativa branscherna att ansöka om ESF+-finansiering. Vi stöder också det praktiska arbetet i projekt som fått finansiering.

Kuvituskuva. Kolme violettia hahmoa vierekkäin.
Kuvituskuva. Kolme violettia hahmoa vierekkäin.

Finansiering även för små aktörer

Under programperioden 2021–2027 är små och medelstora aktörer inom de kreativa branscherna särskilt välkomna att ansöka om finansiering inom temat. Projektadministrationen har förenklats, vilket ger även små aktörer en utmärkt möjlighet att ansöka om finansiering.

Nästa utlysning är planerad till årsskiftet 2024–2025. 

För många mindre aktörer kan det vara värdefullt att delta i ett grupprojekt tillsammans med en mer erfaren projektaktör. Den mer erfarna aktören kan då styra projektplaneringsprocessen vid behov. I nästa ansökningsomgång uppmuntras de sökande också att samarbeta i större utsträckning. Samarbetet öppnar upp för möjligheter som den sökande kanske inte kan genomföra på egen hand.
Sofia-Charlotta Kakko

Projektledare för Kreativt nät

Kreativt nät-teamet som stöd

Kreativt nät-teamet uppmuntrar proffs inom de kreativa branscherna att utveckla projektidéer och ansöka om ESF+-finansiering.

Vi hjälper dem som är intresserade av idéprojektering och ESF+-finansiering. Vi stöder också ESF+-finansierade projekt i det praktiska arbetet, nätverkandet och spridningen av verksamhetsmodeller och resultat.

Kuvituskuva. Kolme violettia hahmoa vierekkäin.
Image
Henkilön kasvot.
Sofia-Charlotta Kakko
Befattning
Specialsakkunnig

0295 330 912

Image
Henkilökuntakuvassa Pia Repo
Pia Repo
Befattning
Sakkunnig

0295 330 857

Image
Henkilön kasvot.
Milla Minerva Mertanen
Befattning
Specialsakkunnig

0295 330 815

Image
Henkilön kasvot.
Milja Leskinen
Befattning
Kommunikationsplanerare

0295 330 811

Senaste nytt och artiklar

Gå med i Kreativt näts e-postlista

Vill du veta mer om kommande ansökningsomgångar, temats projekt eller Kreativt näts evenemang?

 

Kuvituskuva. Kolme hahmoa violetilla taustalla.

Kreativt nät på LinkedIn

Är du intresserad av att främja den kreativa branschen? Söker du projektpartner eller nätverk? Kreativt näts LinkedIn-grupp är till för de kreativa branschernas nätverkande. I gruppen kommunicerar vi om ESF+-temats ansökningsfrågor, men ger inte ansökningsråd.

Kuvituskuva. Kolme hahmoa vaaleanpunaisella taustalla.