Person

Pia Repo

Befattning
Sakkunnig
Henkilökuntakuvassa Pia Repo
Telefonnummer

0295 330 857

E-postadress

Jag jobbar som sakkunnig i koordineringsprojektet Kreativt nät. Min uppgift är att inspirera aktörer inom kulturbranschen och de kreativa branscherna att ansöka om ESF+. Genom projektet kommer vi att sparra och skapa nätverk mellan pilotprojekt som valts ut för det riksomfattande temat Innovationskompetens inom den kreativa branschen och kulturbranschen (ESF+).