Nyhet

De första ESF+-projekten inom temat Innovationskompetens inom den kreativa branschen och kulturbranschen har valts ut

Nio projekt beviljas finansiering inom ESF+-temat Innovationskompetens inom den kreativa branschen och kulturbranschen. Bland annat finansieras projekt inom hållbar kulturturism, av-branschen, musik och bildkonst. Nästa ansökningsomgång är i slutet av 2024.
Kuvituskuva. Kolme hahmoa turkoosilla taustalla.
Logo: Medfinansieras av Europeiska unionen

Den första ansökningsomgången för projekt inom det riksomfattande ESF+-temat genomfördes våren 2023. NTM-centralen i Tavastland har nu valt ut projekt i den första omgången.

Över 80 projekt ansökte om finansiering inom temat. 30 projekt uppfyllde alla urvalskriterier, varav 9 har valts ut för finansiering.

Urvalskriterierna är bland annat riksomfattande genomslagskraft, behovsorientering, utveckling av verksamhet eller nya lösningar, främjande av kompetens och samarbete samt projektresultatens förankring och tillgänglighet. Ansökningskriterierna beskrivs i sin helhet i utlysningen.

I de utvalda projekten främjas de kreativa branscherna och den kreativa ekonomin på ett mångsidigt sätt. Bland annat finansieras projekt inom hållbar kulturturism, av-branschen, musik och bildkonst. De utvalda projekten listas i slutet av nyheten.

– Bland de utvalda projekten finns många gemensamma projekt mellan yrkeshögskolor som främjar de kreativa branscherna på olika sätt. I nästa ansökningsomgång är målet ett starkare fokus på de faktiska aktörerna inom konst, kultur och kreativa branscher, säger finansieringsexpert Minna Taipale vid NTM-centralen i Tavastland.

Av de 6 miljoner euro som avsatts för projekt i den första ansökningsomgången fördelas nu totalt 4,9 miljoner. Resten av summan överförs till kommande ansökningsomgångar. Under 2021–2027 är den totala finansieringen för temat Innovationskompetens inom den kreativa branschen och kulturbranschen 13,6 miljoner euro.

Temat finansieras av NTM-centralen i Tavastland, som också fattar finansieringsbesluten. NTM-centralen i Tavastland har kontaktat de sökande. De officiella finansieringsbesluten fattas i november–december.

Temats nästa ansökningsomgång genomförs om ungefär ett år.

 

Stöd för utvalda projekt och i nästa ansökningsomgång

Centret för konstfrämjandes Kreativt nät har anordnat informationsmöten, workshoppar och sparring för sökande och dem som är intresserade av finansiering.

Kreativt nät fortsätter att arbeta med utvalda projekt för att stärka konsten, kulturen och den kreativa branschen. Dessutom stöder Kreativt nät kreatörer i kommande ansökningsomgång.

– I nästa omgång kommer vi att hjälpa särskilt mindre aktörer att finputsa sina projektidéer så att de bättre ska passa urvalskriterierna för ESF+. Det är extra viktigt att hjälpa dem att hitta inflytelserika riksomfattande nätverk, säger Kreativt näts projektledare Sofia-Charlotta Kakko.

 

Mer information

Ansökan och bedömning av ansökningar: Minna Taipale, finansieringsexpert, NTM-centralen i Tavastland, [email protected], +358 (0)295 025 106 Anträffbar från och med 30 oktober.

Utveckling och sparring av projektidéer: Sofia-Charlotta Kakko, projektledare, Centret för konstfrämjande, [email protected], +358 (0)295 330 912 

Pressmeddelande: Innovationskompetens inom den kreativa branschen och kulturbranschen: utvalda projekt i vårens utlysning, NTM-centralen i Tavastland (på finska)

 

Utvalda projekt

Projekt och genomförare har valts ut i den första ansökningsomgången:

Luovien alojen projekti- ja kehittämisosaaminen työllistämisen ja työllistymisen tukena 
Sökande: Finlands humanistiska yrkeshögskola Ab

Musiikkiagenttikoulutus 
Sökande: Tammerfors yrkeshögskola Ab

Taide, teknologia ja kestävä matkailu -innovaatioalusta 
Genomförare av huvudprojekt: Yrkeshögskolan i Satakunta Ab 
Genomförare av delprojekt: Tammerfors högskolestiftelse sr, Yrkeshögskolan Lab Ab

Luovat Web3 ajassa 
Genomförare av huvudprojekt: Yrkeshögskolan Metropolia Ab 
Genomförare av delprojekt: Yrkeshögskolan i Tavastland Ab, Seinäjoki yrkeshögskola Ab, Yrkeshögskolan Arcada Ab, Finlands humanistiska yrkeshögskola Ab

AV UP – Uutta osaamista av-alalle 
Genomförare av huvudprojekt: Tammerfors yrkeshögskola Ab 
Genomförare av delprojekt: Tammerfors stad, Åbo yrkeshögskola Ab, Yrkeshögskolan Arcada Ab, Yrkeshögskolan Metropolia Ab, Åbo stad, Esboregionens utbildningssamkommun Omnia

Tekoäly luovan ja kulttuurialan ekosysteemissä – LuovAIn! 
Genomförare av huvudprojekt: Åbo universitet 
Genomförare av delprojekt: Uleåborgs universitet, Yrkeshögskolan Lab Ab, Tammerfors högskolestiftelse sr

Tuottajakeskus Living Lab 
Genomförare av huvudprojekt: Tammerfors yrkeshögskola Ab 
Genomförare av delprojekt: Yrkeshögskolan Metropolia Ab, Seinäjoki yrkeshögskola Ab, Finlands humanistiska yrkeshögskola Ab, Live FIN rf

Kuvataiteilijan uusi työ- ja ansaintakenttä 
Genomförare av huvudprojekt: Tammerfors yrkeshögskola Ab 
Genomförare av delprojekt: Lapplands universitet, Globe Art Point rf

KLUSTERI 
Genomförare av huvudprojekt: Rytmi-instituutin kannattajayhdistys ry 
Genomförare av delprojekt: Sydöstra Finlands yrkeshögskola Ab