Nyhet

250 idéer för innovationskompetens inom den kreativa och kulturella branschen inlämnades

En idéansökningsrunda arrangerades i december för det riksomfattande temat Innovationskompetens inom kreativa branscher. Totat 250 idéer inlämnades. Idéerna har nu utvärderats och återkoppling skickats till de sökande. Den egentliga projektansökningsrundan utlyses i mars och då arrangeras ansökningsinfo och workshoppar.

Ansökningsrundan för idéer var det första steget mot en ESF+-projektansökan. I praktiken måste alla idéer som lämnades in utvecklas vidare. Vissa av dem lämpar sig för bidrag från andra finansieringsinstrument eller att förenas med ett större ESF+-grupprojekt. Vidareutveckling innebär exempelvis att utvidga verksamheten, finslipa idén eller hitta samarbetspartner.

Idéerna kan vidareutvecklas på workshoppar. De skräddarsys utifrån de inlämnade idéerna så att de motsvarar utvecklingsbehoven inom de kreativa och kulturella branscherna som kommit fram. Idéerna kan utvecklas antingen för en ESF+-ansökan inom det riksomfattande temat Innovationskompetens inom kreativa branscher som utlyses i mars eller för andra eventuella finansieringsinstrument. Därtill ger workshopparna en bra möjlighet att nätverka och hitta nationella projektpartner. För idéer som tydligt handlar om tjänste- eller produktutveckling arrangeras en workshop i samarbete mellan Creative Business Finland och Taike. Närmare information om workshopparna kommer inom kort från Strukturfonder samt koordineringsprojektet Kreativt nät.

Den egentliga ansökningsrundan för projekt inom temat Innovationskompetens inom kreativa branscher kommer att pågå i systemet Eura2021 från mitten av mars till mitten av maj. När projektbidragen har utlysts arrangeras ansökningsinfo som behandlar bl.a. ansökans innehåll, bedömningskriterier samt kostnadsmodeller. Information om följande ansökningsrundor kommer senare.

Närmare information:

Koordineringsprojektet Kreativt nät, Centret för konstfrämjande

Sofia-Charlotta Kakko, projektchef +358 (0)295 330 912, [email protected]

Pia Repo, producent, +358 (0)295 330 857, [email protected]