Nyhet

Finansieringsbeslut för ESF+-temat Innovationskompetens inom den kreativa branschen och kulturbranschen fattas i slutet av året

Den första projektutlysningen i det riksomfattande ESF+-temat Innovationskompetens inom den kreativa branschen och kulturbranschen var öppen 15 mars–15 maj 2023. Behandlingen av ansökningarna pågår, och NTM-centralen i Tavastland fattar beslut om vilka projekt som ska finansieras under november–december.
Kuvituskuva. Kolme violettia hahmoa keltaisella taustalla.
Logo: Medfinansieras av Europeiska unionen

81 ansökningar lämnades in i temats första ansökningsomgång, och totalt ansöktes det om mer än 20 miljoner euro i finansiering. Cirka 6 miljoner euro har avsatts för projekt i den första ansökningsomgången. Den totala finansieringen för temat Innovationskompetens inom den kreativa branschen och kulturbranschen är 13,6 miljoner euro under 2021–2027. Temat finansieras av NTM-centralen i Tavastland.

– Det var väldigt många nya sökande i den här utlysningen. Vi lyckades uppmuntra aktörer inom konst, kultur och den kreativa sektorn att delta i större utsträckning än tidigare, säger Minna Taipale, finansieringsexpert på NTM-centralen i Tavastland.

Centret för konstfrämjandes projekt Kreativt nät (ESF+) har ordnat informationsmöten, workshoppar och sparringmöten för sökande. Målet är att hjälpa och uppmuntra yrkesverksamma inom de kreativa branscherna att ansöka om ESF+-finansiering.

– Vi har särskilt stöttat aktörer inom konst, kultur och den kreativa sektorn som kanske inte har tidigare erfarenhet av ESF+-projekt. När finansieringsbesluten har fattats kommer vi att fortsätta att arbeta med de finansierade projekten. Vi kommer också att fortsätta att sparra aktörer inför kommande riksomfattande och regionala ESF+-utlysningar, säger Sofia-Charlotta Kakko, projektledare för Kreativt nät.

Behandlingen av ansökningarna pågår under resten av året. En andra bedömningsomgång pågår för närvarande. Undervisnings- och kulturministeriet samt arbets- och näringsministeriet har gett sina expertutlåtanden om ansökningarna.

Ledningsgruppen för temat Innovationskompetens inom den kreativa branschen och kulturbranschen behandlar urvalsförslagen i oktober. NTM-centralen i Tavastland fattar beslut om vilka projekt som ska finansieras under november–december.

Tiden för nästa ansökningsomgång bestäms utifrån resultaten från den första projektutlysningen.

 

Mer information

Centret för konstfrämjande: Sofia-Charlotta Kakko, projektledare, [email protected], +358 (0)295 330 912

NTM-centralen i Tavastland: Minna Taipale, finansieringsexpert, [email protected], +358 (0)295 025 106
 

Kreativt nät