Nyhet

Total 81 ansökningar lämnades in vid utlysningen av projekt på temat Innovationskompetens inom den kreativa branschen och kulturbranschen

Ansökningsomgången för ESF+-temat Innovationskompetens inom den kreativa branschen och kulturbranschen avslutades måndagen den 15 maj. Ett stort antal nya sökande från de kreativa branscherna deltog i den första ansökningsomgången. Totalt sex miljoner euro har avsatts för denna ansökningsomgång.
Finansieras av Europeiska Unionen.

Inom temat finansieras pilot- och utvecklingsprojekt som ska stärka de kreativa branscherna och den kreativa ekonomin samt kompetensen inom konst- och kulturbranschen. Totalt 81 ansökningar lämnades in i den första ansökningsomgången. Av dessa är 50 projekt med en enda aktör och 31 är grupprojekt.

Ett stort antal ansökningar kom från aktörer i de kreativa branscherna som för första gången ansöker om ESF+-finansiering från just det här programmet. De sökande får stöd från Taikes koordineringsprojekt Kreativt nät, som har anordnat projektsparring och finansieringsinfo för professionella inom kreativa branscher.

– ESF+-projektvärlden kan verka främmande särskilt för små och medelstora aktörer inom kreativa branscher. Vårt mål är att göra den lite mer lättillgänglig samt erbjuda stöd och uppmuntra till att söka finansiering, säger Sofia-Charlotta Kakko, projektledare för Kreativt nät.

I den första ansökningsomgången ansöktes om sammanlagt över 20 miljoner euro. Totalt cirka 6 miljoner euro har avsatts för den första ansökningsomgången. Under hela programperioden 2021–2027 har totalt 13,6 miljoner euro avsatts för projekten. Finansiär är NTM-centralen i Tavastland
 

Information om projekt som ska finansieras och höstens ansökningsomgångar

Härnäst bedömer NTM-centralen i Tavastland de inkomna projektansökningarna. Enligt den preliminära tidsplanen tillkännages de projekt som får finansiering i september–oktober.

Mer information om tidsplanen för temats kommande ansökningsomgångar kommer under hösten, då beslut fattas om vilka projekt som ska finansieras. Projekt inom konst, kultur och kreativa branscher kan också finansieras genom regionala ansökningsomgångar inom temat Ny kompetens för arbetslivet, vars ansökningskriterier och tidtabeller finns på strukturfondernas webbplats.

 

Mer information

Centret för konstfrämjande: Sofia-Charlotta Kakko, projektledare, [email protected], +358 (0)295 330 912

NTM-centralen i Tavastland: Minna Taipale, finansieringsexpert, [email protected], +358 (0)295 025 106