Nyhet

Projekt inom temat innovationskompetens inom kreativa branscher kan sökas senast 15.5

Projekt inom det riksomfattande ESF+-temat Innovationskompetens inom kreativa och kulturella branscher kan ansökas 15 mars–15 maj. Aktörer av olika storlek inom konst, kultur och kreativa branscher uppmuntras att ansöka finansiering. Sparring kring utveckling av idéer och nätverkande arrangeras för dem som är intresserade av ansökan.

Med nationell ESF+-finansiering genomförs pilot- och utvecklingsprojekt som förstärker kreativa branscher, kreativ ekonomi samt kompetensen inom konst- och kulturbranschen.

Målet är att öka mångdisciplinärt samarbete, förstärka affärskompetens inom kreativa branscher samt skapa verksamhetsmodeller gemensamma med andra branscher. Därtill är syftet att utveckla kunskaperna i att producera nya konst- och kulturtjänster.

– ESF+-finansieringen möjliggör utvecklingsarbete som inte kan genomföras inom ramen för aktörernas vanliga verksamhet. Projektens verksamhet riktar sig huvudsakligen till personkunder och syftet med stödet är att gagna en så stor grupp som möjligt, säger finanseringsexpert Minna Taipale vid NTM-centralen i Tavastland.

Sökande kan var exempelvis föreningar, stiftelser, företag, läroinrättningar, forskningsinstitut, kommuner eller serviceproducenter. Den nationella ESF+-ansökningsrundan är nu öppen i systemet EURA 2021.

NTM-centralen i Tavastland fungerar som finansierande myndighet. Totalt 13,6 miljoner euro fördelas till projekt under perioden 2021–2027. Taikes koordineringsprojekt Kreativt nät koordinerar och sparrar projekt inom temat.

Stöd till utveckling av projektidéer och nätverkande

Kreativt nät stöttar projektens inbördes samarbete, sköter kommunikation samt samlar och sprider goda verksamhetsmodeller för projekt. Ett av målen för Kreativt när är att allt fler aktörer inom konst, kultur och den kreativa branschen ska aktivera sig och ansöka finansiering.

– Vi vill hjälpa till att skapa projektnätverk som inte bara visar upp stora projektaktörers starka sakkunskap, utan också präglas av mindre aktörers smidighet och innovationsförmåga, säger Sofia-Charlotta Kakko, projektchef för Kreativt nät vid Taike.

Kreativt nät arrangerar tillsammans med NTM-centralen i Tavastland temaverkstäder för utveckling av projektidéer.

– Vi vill sammanföra olika aktörer i verkstäderna och på så sätt skapa projekthelheter vars verksamhet ska leva vidare också efter projektperioden, fortsätter Kakko.

Verkstäderna som hålls i mars är öppna för alla och avgiftsfria. Närmare information om verkstäderna.

Till stöd för nätverkande har det skapats en Kreativt nät-grupp på LinkedIn. Alla som är intresserade av ESF+- ansökan och projektidéer är välkomna till gruppen.

 

Läs beskrivningen av temat Innovationskompetens inom den kreativa branschen och kulturbranschen.

 

Närmare information

NTM-centralen i Tavastland, Minna Taipale, finanseringsexpert [email protected], +358 (0)295 025 106

Centret för konstfrämjande, Sofia-Charlotta Kakko, projektchef [email protected], +358 (0)295 330 912

Centret för konstfrämjande, Pia Repo, producent [email protected], +358 (0)295 330 857