Publication

Support and conditions of Finnish dance productions - Trends in and importance of state grants for dance productions 1991-2008 (English summary)

The publication reports the results of the project on the Grants and Subsidies for Dance Productions (GDP) allocated by the Finnish National Council for Dance (NCD).

Document type

PDF

Publication authors

Paula Karhunen

Publisher

Arts Council of Finland

Publishing place and year

Helsinki 2008

ISBN

978-952-5253-71-9

Tutkimuksessa kartoitetaan produktiotukea saaneiden tanssiryhmien produktioiden määrää, kokonaisrahoitusta sekä produktioissa käytetyn ilmaistyön osuutta. Lisäksi tutkimuksessa arvioidaan tukijärjestelmän tavoitteiden – joko julkilausuttujen tai epäsuorien – toteutumista. Niin ikään tutkimuksen avulla pyritään kartoittamaan mahdollisia tukimuodon kehittämistarpeita. Tavoitteena on myös selvittää suomalaisen tanssiproduktion toteutumisprosessia muun muassa rahoituksen, henkilöstön, palkkauksen sekä käytetyn työajan osalta.