Publication

Tanssiproduktioiden tuki ja tuotantoehdot - Valtion produktiotuen kehitys ja merkitys 1991–2008

Tutkimuksessa tarkastellaan produktiotukea sekä sen vaikutuksia.

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Paula Karhunen

Julkaisija

Taiteen keskustoimikunta

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2008

ISBN

978-952-5253-71-9

Tutkimuksessa kartoitetaan produktiotukea saaneiden tanssiryhmien produktioiden määrää, kokonaisrahoitusta sekä produktioissa käytetyn ilmaistyön osuutta. Lisäksi tutkimuksessa arvioidaan tukijärjestelmän tavoitteiden – joko julkilausuttujen tai epäsuorien – toteutumista. Niin ikään tutkimuksen avulla pyritään kartoittamaan mahdollisia tukimuodon kehittämistarpeita. Tavoitteena on myös selvittää suomalaisen tanssiproduktion toteutumisprosessia muun muassa rahoituksen, henkilöstön, palkkauksen sekä käytetyn työajan osalta.