Publication

Taidealojen korkeakoulutus Suomessa

Julkaisussa käsitellään taidealojen korkeakoulutuksen määrällistä kehitystä 1980-luvulta 2010-luvulle. Artikkelissa analysoidaan koulutuksen kehitystä niin aloituspaikkojen kuin tutkintojenkin osalta peilaten sitä taide- ja kulttuurialaa koskevien koulutuspoliittisten asiakirjojen kannanottoihin ja toimenpide-ehdotuksiin.

Document type

PDF

Publication authors

Pauli Rautiainen, Taija Roiha

Publisher

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore ja Taiteen edistämiskeskus

Publishing place and year

Helsinki 2015

ISBN

978-952-5573-58-9

Artikkelissa analysoidaan koulutuksen kehitystä niin aloituspaikkojen kuin tutkintojenkin osalta peilaten sitä taide- ja kulttuurialaa koskevien koulutuspoliittisten asiakirjojen kannanottoihin ja toimenpide-ehdotuksiin.

Julkaisun taustalla on Paula Karhusen artikkeli “Taiteilijakoulutus Suomessa – kehityslinjoja 1960-luvulta 2000-luvulle”, joka on julkaistu Robert Arpon toimittamassa teoksessa Taiteilija Suomessa. Taiteellisen työn muuttuvat edellytykset. (Taiteen keskustoimikunta 2004). Artikkeli on tässä julkaisussa päivitetty kokonaisuudessaan vastaamaan 2010-luvun tilannetta.

Pauli Rautiainen ja Taija Roiha 2015. Taidealojen korkeakoulutus Suomessa. Cuporen verkkojulkaisuja 30.

ISBN 978-952-5573-58-9, ISSN 1796-9263.