Publication

Valtion tuki kulttuuritapahtumille 2000–2008

Vuosia 2000–2008 koskevan pitkittäisaineiston avulla tarkastellaan tuen jakautumista ja muutoksia niin taiteenaloittain kuin maakunnittain eriteltynä.

Document type

PDF

Publication authors

Pauli Rautiainen

Publisher

Taiteen keskustoimikunta

Publishing place and year

Helsinki 2010

ISBN

978-952-5253-79-5

Selvitys on jatkoa Tiina Kukkosen kartoitukselle valtakunnallisten kulttuuritapahtumien tuesta vuosina 1996–2000 (Kukkonen 2000) ja sen aineisto perustuu taiteen keskustoimikunnan ja opetusministeriön yhteisen harkinnanvaraisten valtionavustusten asiainkäsittelyjärjestelmän (HARAVA-rekisteri) tietoihin sekä Suom en elokuvasäätiöltä ja alueellisilta taidetoimikunnilta pyydettyihin tietoihin. Selvitys liittyy Taiteen keskustoimikunnan tutkimusyksikössä käynnissä olevaan valtion myöntämän harkinnanvaraisen taidetuen kohdentumista ja vaikuttavuutta sekä tuen eri muotojen kehittämistarpeita kartoittavaan tutkimushankkeeseen. Hankkeen puitteissa on aiemmin tarkasteltu muun muassa kulttuuri yhteisöjen harkinnanvaraisesta tukea ja siinä tapahtuneita muutoksia vuosina 1990–2002 (Oesch 2004).