Call for application

Hakuilmoitus 2022: Kirjastoavustukset

Kirjastoavustukset on tarkoitettu iäkkäille kirjailijoille ja kääntäjille, jotka elävät ahtaissa taloudellisissa oloissa, ja kirjailijoille ja kääntäjille, jotka sairauden tai työkyvyttömyyden vuoksi ovat joutuneet taloudellisiin vaikeuksiin.

Application period

Decisions

Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon päätöksestä.

For what purpose

Avustukset on tarkoitettu iäkkäille kirjailijoille ja kääntäjille, jotka elävät ahtaissa taloudellisissa oloissa.

For whom

Avustukset on tarkoitettu kirjailijoille, tietokirjailijoille ja kääntäjille, jotka asuvat tai ovat asuneet pysyvästi Suomessa ja joiden kirjalliset teokset rikastuttavat suomalaista kulttuurielämää.

Who decides

Avustuksista päättää kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapurahalautakunta esittelystä.

About applying

Edellytämme, että hakija on perehtynyt hakuilmoitukseen ennen hakemuksen täyttämistä.

Hakemuksen on oltava perillä Taiken päätoimipisteessä tai aluetoimipisteessä viimeisenä hakupäivänä kello 16.00.

Taiteen edistämiskeskus edellyttää, että hakija on perehtynyt hakuilmoitukseen ennen hakemuksen täyttämistä.

Hakulomake

Tallenna lomake ensin koneellesi ja täytä vasta sitten. Voit myös tilata lomakkeen Taiteen edistämiskeskuksen asiakaspalvelusta. Haku vain paperilomakkeella, ei sähköistä hakua.

Kenelle
Avustukset on tarkoitettu kirjailijoille, tietokirjailijoille ja kääntäjille, jotka asuvat tai ovat asuneet pysyvästi Suomessa ja joiden kirjalliset teokset rikastuttavat suomalaista kulttuurielämää.

Kaunokirjallisuuden alan avustuksia myönnetään seuraavien kirjallisuuden lajien edustajille: kaunokirjallinen proosa (romaanit, novellit), runous, näytelmät, esityskäsikirjoitukset, aforismit, esseet, lasten- ja nuortenkirjat, genrekirjallisuus (esimerkiksi scifi, fantasia, spefi, dekkarit, eräkirjat), selkokirjat (ei mukautus) sekä runsaasti tekstiä sisältävät kuvakirjat ja sarjakuvateokset.

Tietokirjallisuuden avustuksia myönnetään yleiseen tietokirjallisuuteen kuuluvien teosten tekijöille ja kääntäjille. Niitä ei myönnetä tieteellisten tutkimusten tai oppikirjojen tai niihin rinnastettavien teosten, kuten suppea-alaisen ammattikirjallisuuden kirjoittajille tai kääntäjille.

Kuka päättää
Avustuksista päättää kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapurahalautakunta esittelystä.

Mihin tarkoitukseen
Avustukset on tarkoitettu

iäkkäille kirjailijoille ja kääntäjille, jotka elävät ahtaissa taloudellisissa oloissa.
Avustusta ei myönnetä hakijalle,

jonka verotettavat vuositulot ylittävät 16 000 euroa.
Minkä suuruinen
Avustuksen suuruus on 2 000–4 000 euroa.

Millä perusteella
Päätökseen vaikuttavat

hakijan kirjallinen tuotanto
hakijan taloudellinen tilanne.
Avustukset ovat harkinnanvaraisia.

Mitä liitteisiin
pakollisena liitteenä selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta, kuten esimerkiksi veroviranomaisen päätös viimeksi toimitetusta verotuksesta.
Avustusta ei voida myöntää, jos
hakemus on tullut myöhässä. Hakemuksen on oltava perillä Taikessa viimeisenä hakupäivänä klo 16 mennessä.
hakemus on puutteellinen (asianmukaisia tietoja ei ole toimitettu Taikeen täydennyspyynnöstä huolimatta).
Hakemus tulee toimittaa Taiteen edistämiskeskukseen viimeistään viimeisenä hakupäivänä klo 16 mennessä, osoitteeseen: Taiteen edistämiskeskus, PL 1001, 00531 Helsinki. Käyntiosoite: Hakaniemenranta 6. Hakemuksen voi toimittaa myös hakuaikana Taiken aluetoimipisteisiin.

Päätöksiin sovelletaan lakia (236/1961) ja asetusta (46/1964) eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista, lakia (657/2012) ja asetusta (727/2012) Taiteen edistämiskeskuksesta sekä valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003). Taiteen edistämiskeskus valvoo avustuksen käyttöä ja sillä on tarvittaessa oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa.

Sairaus- tai työkyvyttömyysavustukset
Hakuaika
Sairaus- tai työkyvyttömyysavustusta voidaan hakea avustustarpeen ilmaantuessa.

Taiteen edistämiskeskus edellyttää, että hakija on perehtynyt hakuilmoitukseen ennen hakemuksen täyttämistä.

Hakulomake

Kenelle
Avustukset on tarkoitettu kirjailijoille, tietokirjailijoille ja kääntäjille, jotka asuvat tai ovat asuneet pysyvästi Suomessa ja joiden kirjalliset teokset rikastuttavat suomalaista kulttuurielämää.

Kaunokirjallisuuden alan avustuksia myönnetään seuraavien kirjallisuuden lajien edustajille: kaunokirjallinen proosa (romaanit, novellit), runous, näytelmät, esityskäsikirjoitukset, aforismit, esseet, lasten- ja nuortenkirjat, genrekirjallisuus (esimerkiksi scifi, fantasia, spefi, dekkarit, eräkirjat), selkokirjat (ei mukautus) sekä runsaasti tekstiä sisältävät kuvakirjat ja sarjakuvateokset.

Tietokirjallisuuden avustuksia myönnetään yleiseen tietokirjallisuuteen kuuluvien teosten tekijöille ja kääntäjille. Niitä ei myönnetä tieteellisten tutkimusten tai oppikirjojen tai niihin rinnastettavien teosten, kuten suppea-alaisen ammattikirjallisuuden kirjoittajille tai kääntäjille.

Kuka päättää
Avustuksista päättää kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapurahalautakunta esittelystä.

Mihin tarkoitukseen
Avustuksia myönnetään erityistapauksissa kirjailijoille ja kääntäjille,

jotka ovat sairauden tai työkyvyttömyyden vuoksi joutuneet taloudellisiin vaikeuksiin
joiden yrittäjäeläketurva tai muu eläketurva jää hyvin vähäiseksi. 
Avustusta ei myönnetä hakijalle,

jonka verotettavat vuositulot ylittävät 16 000 euroa.
Minkä suuruinen
Avustuksen suuruus on 2 000–4 000 euroa.

Millä perusteella
Päätökseen vaikuttavat

hakijan kirjallinen tuotanto
hakijan taloudellinen tilanne.
Avustukset ovat harkinnanvaraisia.

Mitä liitteisiin
pakollisena liitteenä selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta, kuten esimerkiksi veroviranomaisen päätös viimeksi toimitetusta verotuksesta
pakollisena liitteenä lääkärintodistus sairauden tai työkyvyttömyyden laadusta ja kestosta.
Avustusta ei voida myöntää, jos
hakemus on tullut myöhässä. Hakemuksen on oltava perillä Taikessa viimeisenä hakupäivänä klo 16 mennessä.
hakemus on puutteellinen (asianmukaisia tietoja ei ole toimitettu Taikeen täydennyspyynnöstä huolimatta).
Hakemus tulee toimittaa Taiteen edistämiskeskukseen viimeistään viimeisenä hakupäivänä klo 16 mennessä, osoitteeseen: Taiteen edistämiskeskus, PL 1001, 00531 Helsinki. Käyntiosoite: Hakaniemenranta 6. Hakemuksen voi toimittaa myös hakuaikana Taiken aluetoimipisteisiin.

Päätöksiin sovelletaan lakia (236/1961) ja asetusta (46/1964) eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista, lakia (657/2012) ja asetusta (727/2012) Taiteen edistämiskeskuksesta sekä valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003). Taiteen edistämiskeskus valvoo avustuksen käyttöä ja sillä on tarvittaessa oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa.

Tieto päätöksestä
Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon päätöksestä.