Publication

Suomalaiset musiikkilehdet – Finska musiktidskrifter

Kansalliskirjaston kokoelmissa

Publication authors

Timo Laitakari (toim.)

Publisher

Taiteen keskustoimikunta

Publishing place and year

Helsinki 1989

ISBN

951-692-215-5