Publikation

Suomalaiset musiikkilehdet – Finska musiktidskrifter

Kansalliskirjaston kokoelmissa

Författare

Timo Laitakari (toim.)

Utgivare

Taiteen keskustoimikunta

Publikationstid och -plats

Helsinki 1989

ISBN

951-692-215-5